Zaručená tradiční specialita

Jako Zaručené tradiční speciality (ZTS) lze chránit potraviny a zemědělské produkty, které jsou vyráběny tradičními metodami více než 30 let. Na rozdíl od výrobků s chráněným zeměpisným označením nebo chráněným označením původu není jejich výroba nebo příprava vázána na zeměpisnou oblast. Mohou se tedy vyrábět kdekoliv při splnění podmínek technologie výroby (tzv. specifikace). Při zápisu českého výrobku lze tentýž výrobek vyrábět jiným výrobcem v jiném kraji či dokonce v jiné členské zemi.


V zájmu řádného fungování vnitřního trhu v oblasti potravin jsou proto nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin poskytovány hospodářským subjektům a producentům potravin právní nástroje, které jim umožňují zvyšovat tržní hodnotu těchto produktů a zároveň je chrání proti nekalým praktikám. Každý producent, který je evidován v oficiálním rejstříku EU, má proto možnost používat na svých produktech zapsaný název společně se zmínkou „zaručená tradiční specialita“ a s patřičným logem.


Předmět registrace označení ZTS

Termínem „tradiční“ se dle uvedeného nařízení rozumí prokázané používání na trhu Společenství po období, které vykazuje předávání mezi generacemi. Toto období by se mělo rovnat časovému úseku obecně připisovanému jedné lidské generaci, tedy nejméně 30 let.

Označení „Zaručená tradiční specialita“ mohou nést ty produkty a potraviny, které jsou vymezeny Nařízením  Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012, tj. druhy zemědělských produktů určených k lidské spotřebě podle přílohy I Smlouvy o ES a dále potraviny přímo vymezené v tomto nařízení.

Průběh procesu registrace označení ZTS, kontrola užívání označení ZTS, zapsaná označení ZTS a další informace – viz eagri.cz.

 

Zdroj:
http://eagri.cz/public/web/mze/potraviny/znacky-kvality-potravin/zarucene-tradicni-speciality/