Watercooler

Watercooler neboli “ochlazovač vody” je zařízení pro čepování balené pitné vody z velkoobjemových vratných plastových lahví (barelů). Voda může být podle typu přístroje ochlazována, ohřívána nebo čepována při pokojové teplotě. Podobné zařízení může být také napojeno přímo na vodovod, kdy se voda obvykle nejprve upravuje a pak chladí nebo ohřívá.

Obecně platí, že:
– ne každá balená voda je vhodná k čepování přes watercooler,
– kvalita balené vody čepované z watercooleru závisí na řadě faktorů:

i) kvalitě a druhu použitých konstrukčních materiálů přístroje, které přicházejí do styku s “nasazenou vodou”,
ii) obratu (frekvenci) odběru vody; nežádoucí je malý obrat a odstávky (např. přes volné dny); Státní zdravotní ústav doporučuje spotřebovat vodu z nasazeného barelu do tří dnů.

Je nutné provádět minimálně 4krát ročně sanitaci watercooleru. Sanitace spočívá v:
– demontáži těch částí přístroje, které přicházejí do styku s dodávanou vodou;
– jejich mechanickém vyčištění kartáčkem a detergentním přípravkem;
– ošetření a proplachu vhodným dezinfekčním přípravkem;
– následným proplachem vodou (minimálně v množství trojnásobku obsahu vnitřních nádob, aby došlo k odstranění zbytků dezinfekčního přípravku).

Jestliže se neprovádí mechanická očista, je sanitace pouze při použití proplachu dezinfekčním prostředkem zcela neúčinná, zvyšuje se riziko tvorby biofilmů. Biofilmy se vytvářejí na všech plochách watercoolerů, které přicházejí do styku s vodou. Biofilmy mohou být zdrojem potenciálně patogenních i patogenních mikroorganismů. Přítomnost koliformních bakterií signalizuje neodpovídající technologii úpravy vody a dodatečnou mikrobiální kontaminaci v procesu výroby vody. Do skupiny koliformních bakterií patří rody Escherichia, Citrobacter, Enterobacter a Klebsiela. Uvedené bakterie osidlují střevní trakt. Výjimečně se mezi nimi mohou vyskytnout patogenní kmeny tvořící toxiny, které mohou proniknout do tkání a ohrožovat tak zdraví. (kvas)