Virus Norwalk

Norwalk  je RNK virus rodu Norovirus z čeledě Caliciviridae. Onemocnění, které způsobuje má řadu názvů – virová gastroenteritida, akutní nebakteriální gastroenteritida, asi neznámější je pod názvem střevní chřipka.

Onemocnění je charakterizováno nauseou, zvracením, průjmem a křečovitými bolestmi břicha. K nim se může přidružit i horečka a bolesti hlavy.

Hlavním zdrojem tohoto viru je člověk. Onemocnění se přenáší fekálně orální cestou prostřednictvím kontaminované vody a potravin. Virus se často nachází ve vodách znečištěných splašky, proto bývá nalezen v mořských rybách a korýších z kontaminovaných pobřežních vod. Jiné druhy potravin, ovoce, zelenina, vejce, pekařské výrobky jsou kontaminovány sekundárně, tzn. nemocnými, kteří s potravinami manipulují. Nejběžnějším zdrojem infekce je voda – pitná voda, voda z rekreačních jezer a plaveckých bazénů.

Uvádí se, že střevní chřipka je hned po rýmě druhou nejčastěji se vyskytující chorobou. První příznaky onemocnění se objeví po 24-48 hodinách po pozření kontaminované vody nebo potravy a odezní po 24-60 hodinách. Průběh onemocnění je převážně mírný, k hospitalizaci z důvodů dehydratace organismu dojde jen zřídka.Velikost infekční dávky je nízká, pravděpodobně 1-10 virových partikulí. Postiženi bývají většinou všichni členové domácnosti.

Virus je citlivý vůči vyšším teplotám, teploty nad 60 oC jej usmrcují.

Prevencí proti onemocnění střevní chřipkou je dodržování osobní hygieny, zejména mytí rukou a důkladné tepelné zpracování potravin.

(old)