Vibrio

Ze zástupců rodu Vibrio jsou z hlediska zdravotního pro člověka důležité bakterie rodů V. cholerae, V. parahaemolyticus a V. vulnificus.
Vibrio cholerae je původcem cholery. Jediným přirozeným hostitelem cholerových vibrií je zřejmě člověk. Vibria však mohou dlouhodobě přežívat v tělech měkkýšů v pobřežních vodách endemického výskytu. Nákaza se přenáší nejčastěji vodou, kontaminovanou stolicí nosičů nebo nemocných. Méně častý je přenos potravinami, které jsou kontaminovány prostřednictvím znečištěných rukou, vodou nebo hmyzem.
Inkubační doba cholery je obvykle 2-3¨dny. Onemocnění probíhá jako těžká enteritida se silným průjmem, zvracením a silnou dehydratací. Stolice má vzhled rýžového odvaru. Část uzdravených pacientů může vylučovat vibria ve stolici po dobu několika měsíců.
Cholera postihuje výhradně tenké střevo. Je to metabolická porucha buněk sliznice tenkého střeva vyvolaná speciálním cholerovým exotoxinem choleragenem. Následkem působení tohoto enterotoxinu dochází k enormnímu prostupu tekutin do střevního lumen se současnou ztrátou elektrolytů. Konečným důsledkem je hypersekrece chloridů bikarbonátů s velkými kvanty vody (až 20 l denně).
Vibrio cholera je bakterie velmi citlivá na kyselé pH, v přítomnosti kyselin je rychle inaktivována. Alkalické prostředí snáší dobře. Je citlivá k vyšším i nízkým teplotám.
Vibrio parahaemolyticus je součástí normální mikroflóry ústí řek a pobřežních vod na celém světě. Na rozdíl od cholerových vibrií je nejčastěji přenášeno potravou, především rybami a mořskými živočichy. Je příčinou enteritidy. Inkubační doba onemocnění je krátká od 4 do 96 hodin. Onemocnění trvá asi 3 dny. Hlavními příznaky jsou vodnatý průjem, teplota, zvracení. Vznik onemocnění je vždy spojen s konzumací ryb, mořských živočichů nebo výrobků z nich. Ke kontaminaci tepelně zpracovaných výrobků dochází při styku s kontaminovanými surovinami, povrchy pracovních ploch, náčiní nebo rukama. Některé druhy koření mají na V. parahaemolyticus baktericidní účinky. Bakterie je citlivá k vyšším i nízkým teplotám. Pasterační teploty ji usmrcují stejně jako teploty chladničkové či teploty zmrazování.
Vibrio vulnificus dobře snáší prostředí s vyšší koncentrací soli. Je součástí mikroflóry pobřežních vod, bylo izolováno z mořských ryb, členovců a měkkýšů.
Tento mikroorganismus je považován za jednoho z nejinvazivnějších a rychle letálně působících lidských patogenů. Do lidského organismu se dostává prostřednictvím zažívacího traktu nebo kožními lezemi. Vyvolává septikémii následovanou úmrtím ve více než 40 % případů. Nejvíce vnímaví jsou jedinci s chronickým onemocněním jater. K mimostřevnímu onemocnění dochází u lidí, kteří se poranili při čištění mořských živočichů nebo při kontaminaci kožních poranění mořskou vodou. Následuje rychlý zánět kůže a svalů provázený nekrózou tkání často vyžadující chirurgický zákrok až amputaci končetiny.
Prevencí proti alimentárnímu onemocnění vyvolanému vibrii je tepelné zpracování potravin, zejména mořských ryb a plodů moře a důsledné dodržování osobní hygieny (viz Mytí rukou). (old)

Související články z portálu Bezpečnosti potravin