Vánoční kapr

Vánoční kapr není hračka, ale jídlo. Kapr, který je na podzim vyloven a sádkován, se zbaví bahenního pachu, a také přiměřeně vylační, takže o vánocích je přesně připraven na to, aby byl humánně usmrcen a stal se pokrmem. Pokud je v takové kondici vypuštěn do řeky či do rybníka, bohužel téměř vždy uhyne.
Usmrcení kapra musí předcházet omráčení tupým předmětem na temeno, tj. kousek nad očima, a následovat musí okamžité vykrvení přetnutím žáber, popřípadě přetnutím míchy a cév těsně za hlavou.
Stánkový prodej
Podmínky sezónního prodeje ryb na samostatných prodejních místech stanoví novela veterinárního zákona 48/2006 Sb. Osoba, která hodlá provozovat tento způsob prodeje, to musí oznámit místně příslušné veterinární správě.
Zásadní povinností prodejce příp. osoby, která ryby usmrcuje, kuchá nebo porcuje, je vlastnictví zdravotního průkazu. Nemusí však to být řezník nebo člověk vzdělaný v tomto oboru. Musí mít ochranné pomůcky (omyvatelnou zástěru, gumové holinky a gumové rukavice), patřičné vybavení prodejního místa, doklad o nabytí ryb a o jejich předchozím sádkování. 
Při manipulaci s živými rybami je zakázáno např.
– píchání nože do krajiny ocasní jako způsob usmrcování ryb ,
– násilně vytlačovat při prodeji jikry na účelem zjištění, zda se jedná o jikernačku,
– zbavovat ryby zaživa šupin,
– zabíjet ryby do zásoby.
Plnění požadavků každoročně v ulicích kontrolují inspektoři krajských veterinárních správ, kteří potvrzují, že kultura prodeje ryb a i hygienická úroveň prodeje je rok od roku znatelně lepší. (sk)