Vakuové balení

Technika vakuového balení, která se používá ke zvýšení údržnosti chlazených potravin, spočívá v odstranění vzduchu, který obklopuje potravinu. Protože v obalu není vzduch, většina bakterií přestává růst, což napomáhá udržovat potravinu po delší dobu čerstvou.
Některé typy bakterií však dokáží růst i bez přítomnosti vzduchu, např. Clostridium botulinum. Tento typ bakterie produkuje velmi nebezpečný toxin, který způsobuje vážné otravy z potravin.
(kvas)