Uhlíková stopa

Uhlíková stopa je měřítkem vlivu lidských aktivit na životní prostředí, zejména na změny klimatu. Vztahuje se na množství skleníkových plynů vyprodukovaných v průběhu každodenní činnosti, při výrobě, využíváním služeb, spalováním fosilních paliv na výrobu elektřiny, topení, k dopravě atd. Může se vyjadřovat jako součet produkce těchto plynů činností jednotlivce, firmy nebo za životní cyklus výrobku jako ekvivalent vyprodukovaného oxidu uhličitého v hmotnostních jednotkách na uvedenou entitu (www.carbonfootprint.com).
První výrobci uvádějící uhlíkovou stopu výrobku se objevili v roce 2007 ve Velké Británii a jejich počet roste. Průzkumy totiž ukázaly, že informace o uhlíkové stopě výrobku ovlivňuje stále významnější počet spotřebitelů při nákupním rozhodování ve prospěch výrobků s nízkou hodnotou uhlíkové stopy. Mezi nejaktivnější obchodní řetězce v tomto směru patří společnost Tesco, která oznámila záměr snížit svou uhlíkovou stopu do roku 2020 o 50 %. (kvas)