Třezalka tečkovaná

Jednou z bylin propagovaných v doplňcích stravy je třezalka tečkovaná, latinsky Hypericum perforatum. Setkat se lze i s anglickým názvem St. John’s wort, hypericum, Klamath weed, goat weed. Národní středisko pro komplementární a alternativní medicínu (NCCAM) v USA vypracovalo několik základních informací o této bylině.

*Třezalka tečkovaná (TT) je bylina, která se používala k léčebným účelům po staletí. Aplikovala se jako sedativum, při malárii, jako balzám při poranění, popálení, štípnutí hmyzem. V současné době se TT používá při mírné až střední depresi, úzkosti nebo při poruchách spánku.

* Dosud není  přesně objasněno složení byliny ani mechanismus jejího působení.

* Existují určité vědecké důkazy o tom, že TT přináší prospěch při léčbě mírných až středních depresí. Nejnovější studie však naznačují, že TT nepřináší žádný prospěch při léčbě velkých depresí trvajících minimálně dva týdny.

* K přípravě čajů a tablet na bázi koncentrovaných extraktů TT se používají kvetoucí vrcholky rostliny.

* Řada tzv. “přírodních” látek může mít škodlivé účinky, pokud se konzumují ve velkém množství nebo ve spojení s příjmem některých jiných látek, např. léků. Výzkum ukázal, že TT ruší účinek určitých léků. Mezi léky, které ovlivňuje patří:

– Indinavir a pravděpodobně i jiné léky používané k regulaci HIV infekce,
– Irinotecan a pravděpodobně i jiná chemoterapeutika používaná při léčbě rakoviny,
– Cyclosporin, který se aplikuje, aby se zamezilo odmítání transplantovaných orgánů,
– Warfarin a související antikoagulanty,
– antikoncepce,
– antidepresanty.

* TT může způsobovat přecitlivělost pokožky na paprsky slunce. K dalším vedlejším účinkům patří: úzkost, sucho v ústech, závrať, gastointestinální symptomy, únava, bolest hlavy nebo sexuální dysfunkce.

* TT není schválenou terapií při depresi. Pokud se deprese vyskytne, je třeba problém konzultovat s lékařem.

* Kvalita prostředků na bázi bylin je různá a často ji nelze předem odhadnout. Ve výrobcích různých značek, ale i v rámci jedné značky (u různých šarží) může být obsaženo různé množství aktivních látek.

(kvas)