TRACES

Systém TRACES (Trade Control Expert System) je online nástroj pro správu hygienických požadavků evropského trhu včetně dovozů zvířat, rozmnožovacích materiálů, potravin, krmiv a rostlin.

Co je TRACES a proč se používá?

 • TRACES je elektronický obchodní řídící a expertní systém Evropské komise.
 • Online nástroj pro spravování hygienických požadavků evropského trhu včetně dovozů zvířat, rozmnožovacích materiálů, potravin, krmiv a rostlin. Používá se 
  i pro dovoz ekologické produkce (certifikovaných bioproduktů) ze třetích zemí.
 • Umožňuje simplifikaci výměny informací a zrychlení administrativních postupů.
 • Umožňuje dohledání pohybu zboží, přispívá k redukci následků v případě propuknutí nákazy. 
 • Zajišťuje lepší ochranu spotřebitelů, rostlin a živočichů.
 • Umožňuje lepší kooperaci mezi příslušnými orgány, i samotnými obchodníky.
 • Všichni zúčastnění mají časově neomezený přístup k dokumentům, dostávají varovná oznámení v případě problémů, rychle lze odhalit falešný certifikát atd. 
 • Jednotná verze potvrzení o kontrole (COI) je nonstop dostupná v nejaktuálnější verzi ve všech jazycích EU.
 • Nástroj pro efektivní dohledatelnost, výměnu informací a řízení rizik.
  

 

Od 14. prosince 2019 je účinné nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625, o úředních kontrolách a jiných úředních činnostech prováděných s cílem zajistit uplatňování potravinového a krmivového práva a pravidel týkajících se zdraví zvířat a dobrých životních podmínek zvířat, zdraví rostlin a přípravků na ochranu rostlin, v této souvislosti dochází k zavedení elektronických verzí Společného zdravotního vstupního dokladu (dále jen „SZVD„) v rámci systému TRACES NT (Trade Control and Expert Systém New Technology).

Registrace v TRACES NT je povinná pro každého dovozce (osobu odpovědnou za zásilku), která chce dovážet dotčené komodity ze třetích zemí.

SZVD dle druhu komodity:
– SZVD pro potraviny neživočišného původu a krmiva (do 14.12. 2019 Společný vstupní doklad COI) CHED-D/SZVD-D
– SZVD pro zásilky podléhající dovozní rostlinolékařské kontrole (do 14.12.2019 Fytosanitární osvědčení) CHED-PP/SZVD-PP 
– SZVD pro zásilky zvířat (do 14.12.2019 Společný vstupní veterinární doklad CVED-A) CHED-A/SZVD-A 
– SZVD pro zásilky produktů živočišného původu (do14.12.2019 CVED-P Společný vstupní veterinární doklad CHED-P/SZVD-P

Vzory SZVD jsou stanoveny v prováděcím Nařízení Komise (EU) 2019/1715, tzv. nařízení o IMSOC.

 • Metodika pro registraci do TRACES NT pro potraviny neživočišného původu a krmiva naleznete na stránkách SZPI zde.
 • Metodika pro registraci do TRACES NT pro zásilky podléhající dovozní rostlinolékařské kontrole naleznete na stránkách ÚKZÚZ zde.
 • Bližší informace k veterinární problematice lze nalézt na stránkách SVS zde.

Více informací o systému TRACES najdete na webových stránkách EK (v AJ): https://ec.europa.eu/food/animals/traces_en

 

Zdroj:
– Celní správa: https://www.celnisprava.cz/cz/aktuality/Stranky/povinne-vyuzivani-systemu-traces-nt-od-14-12-2019-pro-dovoz-zvirat-produktu-zivocisneho-puvodu-pohtravin-krmiv-a-rostli.aspx;
– Odkaz na EK (TRACES): https://ec.europa.eu/food/animals/traces_en;
– Informace a návody pro uživatele systému TRACES: https://www.celnisprava.cz/cz/dalsi-kompetence/ochrana-spolecnosti-a-zivotniho-prostredi/aktuality/SiteAssets/Stranky/eco_10082017/N%C3%A1vod%20TRACES%20NT.pdf;
– Povinné využívání systému Traces NT pro oznamování příchodu zásilek některých dovážených komodit od 14. 12. 2019 https://www.szpi.gov.cz/clanek/povinne-vyuzivani-systemu-traces-nt-pro-oznamovani-prichodu-zasilek-nekterych-dovazenych-komodit-od-14-12-2019.aspx;
– SVS: Obchodování s veterinárním zbožím, Nařízení o úředních kontrolách: https://www.svscr.cz/obchodovani-s-veterinarnim-zbozim/narizeni-o-urednich-kontrolach/.