Toxické prvky

K nejvýznamnějším toxickým prvkům patří těžké kovy jako olovo, kadmium, rtuť, thalium, cín, a také např. arsen. Ve vyšších koncentracích mohou toxické účinky vykazovat také některé prvky, které jsou z hlediska potřeb organismu v nižších koncentracích zásadně potřebné (železo, zinek, cín, chrom, měď, nikl, selen aj.)

Přípustné mezní hodnoty olova, kadmia a rtuti v potravinách jsou stanoveny nařízením EU 466/2001/ES a jsou programově kontrolována. Při monitoringu prováděném v ČR jsou jen ve výjimečných případech zjištěny nadlimitní hodnoty. (sk)