Thermosonikace

Spojení tepla a ultrazvuku umožňuje snížit výrobní teplotu (o 25 až 50 %) a zkrátit výrobní čas u procesů pasterace nebo sterilace potravin, přičemž se dosáhne stejného účinku na mikroorganismy jako při použití konvenčních postupů konzervace potravin. Snížením teploty a zkrácením doby zpracování se dosáhne vyšší kvality potravin (změna barvy i ztráta vitaminu C je minimální).
(kvas)