Theobromin

Theobromin je hořký alkaloid kakaovníku. Je obsažen v čokoládě, ale i v řadě nečokoládových potravin vyrobených ze zdrojů theobrominu, např. listů čajovníku, koly (kola ořechu) a plodů palmy acai.
Chemickým složením patří theobromin do skupiny metylxantinů, kam patří také podobné sloučeniny: theofylin a kofein. Uvedená sloučenina neobsahuje bróm, i když název tomu napovídá. Název theobromin je odvozen od slova Theobroma, což je rodový název kakaovníku.
Theobromin je ve vodě nerozpustný krystalický prášek, hořké chuti, bílé barvy nebo se uvádí jako bezbarvý. Má podobné, ale nižší účinky než kofein.
Theobromin byl prvně objeven v roce 1841 v kakaových bobech a prvně byl izolován z kakaových bobů v roce 1878. Po svém objevení se theobromin využíval k některým terapeutickým účelům, např. při edémech, syfilis, poruchách oběhového aparátu (ateroskleróze, některých cévních chorobách, angině pektoris, hypertenzi). V moderní medicíně se theobromin používá jako vazodilatátor (k rozšíření cév), diuretikum a prostředek na povzbuzení srdce. Použití theobrominu v oblasti prevence rakoviny bylo patentováno.
Pokusy na zvířatech ukázaly, že theobromin má vliv na snížení hmotnosti plodu. Vzhledem k mírné akutní toxicitě theobrominu pro řadu živočišných druhů, legislativa EU stanovuje maximální obsah theobrominu v krmném materiálu. Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) se zabýval bezpečností theobrominu obsaženého v živočišných krmivech a vydal stanovisko EFSA k riziku z theobrominu obsaženého v živočišných produktech ze zvířat dostávajících krmiva s obsahem theobrominu. EFSA došel k závěru, že příjem theobrominu z živočišných produktů, např. masa, mléka a vajec je ve srovnání s přímou spotřebou kakaových výrobků zanedbatelný. (kvas)