Taurin

Taurin je látka, která byla prvně izolována v roce 1827 ze žluči zvířat (Bos taurus). Jde o látku, která je značně rozšířena v tkáních mnoha zvířat, zvláště mořského původu. Taurin se nachází také v rostlinách, plísních a v některých bakteriálních druzích, avšak v podstatně menším množství.
Taurin je derivát cysteinu (sirné aminokyseliny). Dokonce v odborné literatuře se taurin často klasifikuje jako aminokyselina, ve skutečnosti však o aminokyselinu nejde, neboť taurin postrádá karboxylovou skupinu.
U savců se taurin syntetizuje z cysteinu v játrech. Na základě etikety používané u většiny energetických nápojů se mládež někdy mylně domnívá, že taurin je moč nebo sperma z býka.
Taurin má v těle řadu fyziologických funkcí, např. se účastní syntézy žlučových kyselin, regulace osmotického tlaku tělních tekutin, je nezbytný pro nedonošené děti, a proto se přidává do kojenecké výživy, u dospělých snižuje krevní tlak.
Taurin se aplikuje při různých onemocněních a stavech: kardiovaskulární onemocnění, hypercholesterolemie, epilepsie, makulární degenerace, Alzheimerova choroba, porucha ledvin, alkoholismus, cystická fibróza. Nově se zkoumají účinky taurinu na snižování nadváhy. Významně nižší koncentrace taurinu byly zjištěny v krvi a moči veganů.
V současné době je taurin častou složkou energetických nápojů. Často se také používá ve směsi s jinými potravními doplňky, např. kreatinem. Pozitivní vliv na růst svaloviny nebyl prokázán.
(kvas)