Tagatóza

Tagatóza je sladidlo. Jde o monosacharid (hexózu), který se přirozeně vyskytuje v malých množstvích v mléčných výrobcích.
Komerčně se tagatóza vyrábí z laktózy (jejím zdrojem je syrovátka), která se nejprve hydrolyzuje na glukózu a galaktózu. Izomerizací galaktózy v zásaditém prostředí hydroxidu vápenatého vzniká tagatóza, která se ze směsi získává krystalizací.
Sladivost tagatózy je téměř shodná se sladivostí sacharózy (odpovídá asi 92 % sladivosti sacharózy), avšak tagatóza dodává méně energie: 6 kJ/g (1,5 kcal/g), což odpovídá asi 38 % energie sacharózy (17 kJ/g, 4 kcal/g).
Podle FAO/WHO (2001) se tagatóza považuje obecně za bezpečnou látku (Generally Recognized as Safe, GRAS). Úřad pro potraviny a léky v USA (FDA) schválil tagatózu jako potravinářské aditivum v roce 2003.
Práva na výrobu tagatózy získala v roce 1996 firma ArlaFoods. V březnu 2006 se jediným výrobcem tagatózy na světě stala firma SweetGredients (společný podnik ArlaFoods a Nordzucker AG).
Tagatóza je sladidlo, které dodává výrobkům objem stejně jako sacharóza. Lze používat při výrobě pekařských výrobků, čokoládových a jiných cukrovinek, dezertů včetně mražených, zkrátka všude tam, kde je požadavek na dosažení objemu, který nemohou splnit intenzivní sladidla.
Tagatóza na rozdíl od sacharózy nepodporuje vznik zubních kazů. Tagatóza vykazuje prebiotické účinky, tzn. podporuje trávení, a je proto vhodná pro výrobu různých tyčinek a nápojů k podpoře zdraví. Tím, že nezvyšuje hladinu cukru v krvi, je vhodná pro osoby s cukrovkou. Při nadměrném příjmu (více než 15 g na dávku nebo 1 % v nápojích) může mít projímavé účinky.
V EU se tagatóza považuje za potravinu nového typu. Prvně byla posuzována jako potravina nového typu ve Velké Británii (FSA) v roce 2005, přičemž experti došli k závěru, že její použití je bezpečné. Vůči jejich stanovisku ze září 2005 nepodal ve dvouměsíční lhůtě žádný z členských států EU námitky. Více informací o výrobku Gaio®tagatose.
(kvas)