Symbol „e“

Mezinárodní symbol "e" je dobrovolný údaj, který lze při označování potravin uvést vedle údaje o množství (hmotnosti či objemu) tehdy, je-li dodržena vyhláškou 328/2000 stanovená odchylka od množství potraviny uvedeného na obalu. V případě uvedení symbolu „e“ musí být dodržena stanovená velikost písma, kterým se označuje jmenovité množství, a to rozdílně pro obaly různé velikosti (výška písma 6 až 2 mm). Symbol „e“ je umístěn ve stejné úrovni jako údaj o množství.
Symbol vyjadřuje, že průměrný obsah potraviny v balení není menší než je množství uvedené na obalu, a přitom žádný výrobek nesmí mít zápornou odchylku větší než je dvojnásobek vyhláškou stanovené odchylky.
Ve vyhlášce je přípustná odchylka (9 až 1,5 %) stanovena odstupňovaně pro různé velikosti balení (od 5 do 10 000 g nebo ml).
(hv, sk)