Sycené nápoje

Oxid uhličitý (CO2) a voda jsou hlavní konečné produkty buněčného metabolismu. Oxid uhličitý je tudíž hlavní “zplodinou” látkové výměny, které se musí organismus neustále zbavovat. Nápoje s vyšším obsahem oxidu uhličitého (nápoje i vody uměle sycené) ovlivňují funkci mnoha orgánů a orgánových systémů v těle:

 

* Dutina ústní

Volný CO2 způsobuje silnější prokrvení sliznice a vyvolává pocit brnění, kterému jsou připisovány osvěžující účinky sycených nápojů. Současně dochází ke snížení citlivosti chuťových receptorů. Toho se někdy využívá k překrytí nepříjemné chuti některých vod.

 

* Žaludek

Volný CO2 se značně vstřebává žaludeční sliznicí, vyvolává překrvení, zvyšuje rychlost vstřebávání některých látek (vápník, hořčík, alkohol, deriváty salicylové kyseliny, sulfonamidy aj.). Volný CO2 stoupá v žaludeční šťávě, zvláště při pití studené (perlivé) vody. Dochází ke zvyšování sekrece žaludeční šťávy a k podráždění žaludeční hybnosti, doba setrvání šťávy v žaludku se zkracuje, zrychluje se střevní peristaltika. Zvýšené uvolňování CO2 v žaludku může vyvolat příznaky dráždivého žaludku nebo subjektivní tlakové obtíže.

Dřívější názory, že pravidelné pití nápojů s CO2 může vyvolat gastritis nebo žaludeční vředy se nepotvrdily. Zřejmě se zde více uplatní faktor chladu, protože většinou se tyto nápoje pijí dost studené, či jiné faktory. Studené nápoje rovněž vyvolávají zvýšení motoriky žaludku a tenkého střeva, takže někteří lidé reagují na vypití takového nápoje průjmem.

 

* Dýchací o oběhový systém

Při rychlém vstřebávání sliznicemi vede CO2 k měřitelnému posunu respiračního kvocientu, který přes dechové centrum v centrálním nervovém systému působí jako mocný stimul k dýchání. Dochází k vzestupu dechové frekvence a ke zvýšené vzrušivosti centrálního nervového systému, k tzv. uhličitému opojení. Se vzrůstem parciálního tlaku CO2 v krvi je obecně spojen nárůst krevního tlaku a tepové frekvence.
 
* Ledviny (vylučovací systém)
Diuretický účinek přijatého CO2 vede ke zvýšenému vylučování vody a minerálních látek.
 
* Krev
Voda s obsahem CO2 způsobuje posun acidobazické rovnováhy (pH) krve směrem k acidóze. Ne všichni jedinci jsou schopni tento posun bez problémů fyziologicky kompenzovat.
 
Přírodní kyselky, tedy nápoje s přirozeně vyšším obsahem CO2, byly od pradávna tradičním a oblíbeným zpestřením nápojového rejstříku člověka a jejich občasnou konzumaci lze i dnes doporučit. Současné perlivé balené vody, včetně přírodních minerálních vody, obsahují CO2 zcela nebo z naprosté většiny uměle dodávaný a to v množství vyšším, než by odpovídalo přírodnímu obsahu.
(kvas)