Syalová kyselina

Termín “sialová kyselina”, který pochází z řeckého slova “sialon” (sliny), prvně použil švédský biochemik Gunnar Blix v roce 1952.
Sialová kyselina je derivát neuraminové kyseliny (monosacharidu s devíti atomy uhlíku). Nachází se nejvíce v živočišných tkáních, méně v rostlinách, plísních, kvasinkách a bakteriích. Většinou je obsažena v glykoproteinech (sloučeninách obsahujících bílkovinou a sacharidickou složku) a gangliosidech (sloučeninách obsahujících tukovou a sacharidickou složku). Různé formy sialové kyseliny jsou obsaženy v mateřském mléku. Sialová kyselina potravinářské kvality se získává patentovaným postupem z mléka.
O sialové kyselině se uvádí, že ovlivňuje adhezi střevních bakterií, hraje významnou úlohu v ochraně proti infekci (podpora imunitního systému).
 
Sialová kyselina je aktivní složkou komerčního přípravku “Lacprodan CGMP-10”, o kterém výrobce tvrdí, že zvyšuje schopnost se učit a zlepšuje paměť. Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) však platnost tvrzení, že sialová kyselina hraje úlohu ve vývoji mozku, nepotvrdil, viz stanovisko EFSA.
(kvas)