Světélkování

V případě masa, kostí nebo zbytků po nich se výjimečně stává, že je patrné světélkování.

Je pravděpodobné, že dočasné „světélkování“ mají na svědomí pigmenty, které jsou za určitých podmínek produkovány bakteriemi rodu Pseudomonas. Tyto bakterie se vyskytují všude v zevním prostředí, takže se světélkováním je možné se setkat také na různých podkladech rostlinného i živočišného původu.

Tyto bakterie nejsou zdraví škodlivé, takže se nejedná o ohrožení zdraví lidí. Při laboratorním vyšetření se zpravidla prokážou počínající rozkladné procesy způsobené neškodnými bakteriemi rodu Enterobacter, Citrobacter, Pseudomonas, Micrococcus a Staphylococcus.

Světélkování živočišné bílkoviny je poměrně běžně známé například v případě šunky.

Z mořské produkce to jsou zase světélkující ryby, u nichž je tento úkaz dokonce měřítkem jejich čerstvosti. Dokud ryby světélkují, nepovažuje se jejich maso za zkažené, protože je to důkaz, že se nemění hodnota pH ve prospěch hnilobných bakterií.

 

Světélkování je známé u fosforu a některých jeho sloučenin. Avšak sloučeniny fosforu obsažené v kostech tuto aktivitu nemají, takže takové světélkování nezpůsobují. (sk)


Zpracováno s využitím Tiskové zprávy SVS z 16. 11. 2010