Strojové vidění

Bezpečnost potravin je vždy velmi citlivé téma, ale pravděpodobně většina z nás nepřemýšlí nad tím, co právě vkládá do úst. Pevné a ostré cizí předměty v potravinách v potravinách mohou poškodit chrup a měkké tkáně v ústech či orgánech trávicího traktu. V řadě případů jsou příčinou i úmrtí. Hrozba sporu o skutečném nebo možném zranění z nedbalosti výrobce, distributora nebo prodejce potravin představuje ožehavý problém, který musí příslušné firmy ve vlastním zájmu eliminovat a podniknout všechny možné kroky k zajištění zdravotně nezávadné produkce.
Z tohoto důvodu se stále bude zvyšovat poptávka po nových typech přístrojů pro detekci cizích předmětů v potravinách, která je jednou z možných aplikací tzv. technologie strojového vidění (v angličtině machine vision). Tato moderní technologie se v současné době často používá ve strojírenství. Technologie strojového vidění zahrnuje optickou, infračervenou, ultrafialovou nebo RTG detekci v kombinaci s digitálním videem a technologiemi pro zpracování obrazu. Technologii strojového vidění lze s výhodou použít pro kontrolu strojů určených k výrobě nebo zpracování surovin umožňujících následující operace: krájení, uchycení, manipulaci, balení, kompletaci, kreslení, zdobení nebo nanášení povrchové vrstvy. K nejrozšířenějším aplikacím technologie strojového vidění se řadí kontrola odlévání, lisování, cejchování, formování, mletí, otáčení, extruze aj. Odborníci se domnívají, že v oblasti potravinářství se v následujících 10 letech využití systémů pro strojové vidění zvýší i v potravinářském průmyslu. Dosavadní praktické využití při kontrole operací v potravinářském průmyslu nebo výrobě přírodních produktů zahrnuje širokou škálu aplikací od analýz směsí, tvarů produktů, textury, kontrolu čistoty, detekci cizích těles, povrchové kontaminace, třídění atd.
Úroveň technologie strojového vidění v současné době a podle expertů ani v budoucnosti nemůže nahradit interpretační schopnosti člověka. Systémy pro strojové vidění ale v některých aplikacích, např. v úkolech vyžadujících stanovení kvantity, jsou přesnější a vhodnější, neboť provádějí měření za přísně kontrolovaných podmínek. V určitých případech mohou nahradit i člověka, například při kontrole vybraných produktů prováděné za velké rychlosti. Již existují systémy pro strojové vidění schopné kontrolovat jednotlivá semena hrachu rychlostí 16 t/h. V řadě případů lze s využitím této moderní technologie výrazně zvýšit efektivitu, neboť zařízení mohou pracovat 24 h denně, 365 dní v roce. Systémy se uplatňují např. při sledování pozvolných změn odstínu, textury nebo barvy, které někdy lidské oko těžko zachytí. Lidé naopak se umí komplexně rozhodnout i při existenci nekompletní sady vstupních údajů.
(mch)