Strategie zajištění bezpečnosti potravin v ČR

Již od roku 2001 jsou základními řídícími dokumenty České republiky v oblasti bezpečnosti potravin tzv. „Strategie bezpečnosti potravin“. V současné době platí již šestá strategie, „Strategie bezpečnosti potravin a výživy 2030“, která byla schválena usnesením vlády České republiky č. 323 ze dne 29. března 2021.

Hlavním cílem strategie je zajištění výroby uvádění pouze bezpečných a kvalitních potravin na trh včetně poskytování ověřených informací o potravinách a tím i posílení ochrany spotřebitelů. Aby byl systém bezpečnosti potravin dlouhodobě funkční a udržitelný, je důležité dále posilovat efektivní spolupráci mezi všemi organizacemi a subjekty, které jsou do systému zapojeny.

Strategickým cílem v oblasti výživy je prioritní zaměření na správnou výživu podporující zdraví populace a vybraných rizikových skupin obyvatelstva se zvýšením efektivnosti podpory a ochrany zdraví, zdravotní osvěty a prevence nemocí, které souvisejí s výživou a stravováním.

Realizace cílů Strategie je rozpracována do akčního plánu, v němž jsou blíže popsány specifické cíle, odpovědnost za jejich realizaci, ukazatele a termíny plnění.

Zdroj:

https://www.bezpecnostpotravin.cz/kategorie/strategie-bezpecnosti-potravin-a-vyzivy.aspx