Sto nejzdravějších potravin

 
Na http://whfoods.org/ lze najít informace o potravinách, které byly nadací Georgie Mateljana vybrány jako nejzdravější na světě. Cílem projektu je sběr a zpřístupnění vědecky podložených informací o příznivých účincích zdravé výživy a propagaci zdravého způsobu stravování. Informace jsou prezentovány prostřednictvím volně přístupného portálu, který je rozdělen do čtyř hlavních kategorií – Jíme zdravě, Vaříme zdravě, Cítíme se fit a Informace o nadaci. Informace prospěšnosti konzumace vybraných sto potravin označovaných nadací za nejzdravější http://whfoods.org/foodstoc.php  a esenciálních nutrietech http://whfoods.org/nutrientstoc.php  jsou uvedeny v sekci   Jíme zdravě. Záznam každé sledované potraviny obsahuje základní informace o složení a o účincích prospěšných složek, stručný popis, zmínku o historii jejího využívání, upozornění na případné zdravotní komplikace (např. alergie), doporučení po nákup a uchování v domácnosti a několik tipů pro využití v kuchyni. U nutrientů je uveden popis, funkce, projevy nedostatku a toxicity, změny při kulinární úpravě, skladování a zpracování potravin, faktory ovlivňující funkci, interakce s léčivy a jinými nutriety, zdravotní aspekty, využití v doplňcích stravy, přehled nejvýznamnějších zdrojů v potravinách z hlediska nutriční denzity. Tipy na zdraví prospěšné pokrmy jsou součástí sekce Vaříme zdravě. V sekci Cítíme se fit jsou uvedeny přehlednou a názornou formou informace o zdravotní prospěšnosti vybraných potravin. Součástí sekce jsou   animace procesu trávení potravy http://whfoods.org/genpage.php?tname=faq&dbid=16#digestion  a přecitlivělosti http://whfoods.org/genpage.php?tname=faq&dbid=30 na potraviny.
Součástí portálu jsou i informace o biopotravinách, poradna a tzv. potravina či recept týdne. Portál představuje zajímavou a užitečnou pomůcku pro široký okruh uživatelů