Státní veterinární správa

Státní veterinární správa

SVS ČR je orgánem státní správy v rezortu zemědělství a je zřízena podle zákona č. 166/1999 Sb.  o veterinární péči. Úkolem SVS je především ochrana spotřebitelů před případnými zdravotně závadnými produkty živočišného původu, monitorování a udržování příznivé nákazové situace zvířat, veterinární ochrana státního území České republiky, ochrana pohody zvířat a ochrana před jejich týráním. Do sféry působnosti SVS spadají všechny potraviny živočišného původu (maso, drůbež, zvěřina, vejce, mléko a výrobky z nich), a tak jsou tímto orgánem kontrolovány v celém potravinovém řetězci (včetně prodejen, kde se manipuluje s nebaleným masem, s výjimkou prodejen prodávajících pouze balené živočišné produkty).

SVS sleduje například čistotu jatek a masokombinátů, je zapojena do systému pro hlášení nákaz v rámci EU. Dále do jednotného veterinárního informačního systému EU pod názvem TRACES, který umožňuje sledovat pohyb živých zvířat a vybraných živočišných výrobků mezi zeměmi EU. Prostřednictvím tohoto systému se hlásí zásilky z vyvážející země do země určení. V případě mimořádných veterinárních opatření (např. ke zdolání slintavky, kulhavky, popř. jiných onemocnění zvířat) se využívá integrovaný záchranný systém ministerstva vnitra (IZS).

Zdroj:

Facebook SVS