Správná výrobní praxe

Termín „správná výrobní praxe“ (GMP = Good Manufactory Practice) se začal používat v souvislosti s preventivním přístupem zajišťování nezávadnosti potravin. Zásadně platí, že kvalitu potravin nelze dosáhnout kontrolováním, ale používáním hygieny, kvalitní suroviny a technologicky správných postupů, jejichž parametry jsou soustavně kontrolovány. Obecné zásady osobní a provozní hygieny platí univerzálně pro různé obory (GHP= Good Hygienic Practice – Hygienická praxe). Pro různá odvětví potravinářské výroby, ale např. i pro zemědělskou produkci, skladování a distribuci potravin a veřejné stravování, však jsou zpracovány zásady správné výrobní praxe s ohledem na specifický charakter surovin a postupů. Vesměs vycházejí ze zásad uvedených v tzv. „balíčku hygienických předpisů ES“, který byl vydán v r. 2004. Některé příručky GHP/GMP jsou k dispozici na stránkách Mze ČR, např.:

(sk)