Spóra

Spóra je produkt jednobuněčných organismů (určitých bakterií a plísní), který umožňuje jejich přežití za nepříznivých podmínek. Některé spóry dokáží přežít tepelnou úpravu (až šestihodinový var), zmrazování, sanitační opatření. Za vhodných podmínek pro bakteriální růst spóry vyklíčí do bakteriálních buněk a ty se dále pomnožují.

K nejnebezpečnějším spórám  patří spóry Clostridium botulinum, z dalších významných patogenů tvoří spóry Clostridium perfringens a Bacillus cereus.

(kvas)