Spirulina

Spirulina (především Arthrospira platensis a Arthrospira maxima) patří mezi sinice (cyanophyta, cyanobakterie), což jsou zvláštní organismy, v jejichž buňkách se na rozdíl od řas nenachází jádro, chloroplasty ani mitochondrie, a které mají modrozelenou barvu v důsledku modrého asimilačního barviva fykocyan difůzně rozptýleného v protoplasmě. Vzhledem k vláknitému tvaru  a dalším podobnostem s některými řasami bývají tyto cyanobakterie nesprávně označovány jako „mikrořasy“ nebo „modrozelené“ či „modré řasy“.

Sinice (např. Anabaena, Microcystis, Oscillatoria a Nostoc), které jsou považovány za nežádoucí součást planktonu (vytvářejí tzv. „vodní květ“) v slaných i sladkých povrchových vodách jsou schopny vylučovat toxiny (především neurotoxiny a hepatotoxiny),  které mohou znamenat nebezpečí pro ryby a savce včetně lidí (při kontaktu s kůží při koupání i při konzumaci příslušných potravin). Hlavními toxiny jsou mikrocystiny (MC), tj. skupina monocyklických heptapeptidů, které mají více než 60 různých strukturálních podob lišících se ve dvou L-aminokyselinách a stupni metylace. K významným toxinům patří i b-N-metylamino-L-alanin (BMAA) a alkaloid anatoxin A . V úvahu však přichází např. i produkce cytotoxinu tubercidin (sinice rodu Tolypothrix), který by mohl být využit proti rakovině.

Sinice rodu Spirulina však neprodukují toxiny, přitom rostou rychle, a při řízeném pěstování je zabraňováno, aby zároveň s nimi rostly i škodlivé druhy sinic.

Výživový význam cyanobakterie Spirulina spočívá především ve vysokém obsahu bílkovin (60 – 70 % v sušině), vyváženém složení aminokyselin, vysokém obsahu karotenoidů, vitaminů (včetně vitaminu B12), minerálních látek (především železa), kyseliny gama-linolenové a enzymů glutathion- a superoxid dismutáza, které pomáhají neutralizovat škodlivé účinky volných radikálů. Z karotenoidů asi polovinu tvoří oranžové karoteny (alfa-, beta- a gama-) a polovinu žluté xantofyly. Dále je obsažen chlorofyl (proti kazivosti zubů a donátor železa) a výše zmíněný fykocyan (stimuluje imunitní systém a zpomaluje růst nádorových buněk). Synergickým působením obsažených látek se dosahuje vysokého antioxidačního účinku.

V důsledku výše uvedeného složení má spirulina údajně příznivý vliv:

         proti virům a pro podporu imunity,

         na snižování cholesterolu a proti kardiovaskulárním onemocněním,

         na stabilizaci krevního tlaku,

         na podporu krvetvorby,

         na detoxikaci ledvin, jater a krve,

         proti žaludečním vředům a pro zlepšení střevní mikroflóry,

         proti degenerativním onemocněním očí, mozku a nervové soustavy,

         pro podporu uvolňování energie,

         na vyhlazení jizev,

         proti kazivosti zubů.

Je dobrým zdrojem snadno stravitelných bílkovin s esenciálními aminokyselinami, zdrojem vitaminů i železa, působí proti ochablosti a stárnutí, příznivě ovlivňuje metabolické procesy v kůži.

Pokud  je při náhodné kontrole zjištěn nadlimitní obsah nežádoucích látek, je výrobek samozřejmě stažen z trhu. (sk)