Southampton study

V r. 2007 byla zveřejněna studie označovaná jako „Southampton study“, podle níž jsou do potravin povolena a používána barviva, která mohou mít za následek hyperaktivitu dětí. Bylo uvedeno 6 barviv: tartrazin (E 102), chinolinová žluť (E 104), žluť SY (E 110, synonymum Gelborange S), azorubin (E 122, synonymum karmoisin), Ponceau 4R (E 124, synonymum košenilová červeň A) a červeň allura AC (E 129), které se údajně takovým účinkem vyznačují, když se použijí samostatně nebo v kombinaci, i když použitá dávka nepřekračuje legislativou povolený limit.

Jmenovaná barviva byla následně podrobena důkladnému zkoumání a mnoho firem dobrovolně snížilo především jejich aplikaci nebo začalo dobrovolně uvádět varování na obalech výrobků.

Od července 2010 začalo platit nařízení, že na produktech obsahujících některé z šesti potenciálně „nebezpečných“ barviv musí být uvedeno varování „může mít negativní vliv na aktivitu a pozornost dětí“. Povinnost uvádět varování se netýká alkoholických nápojů, které pro děti nepřicházejí v úvahu.

I když nebylo jednoznačně prokázáno, že barviva mají uvedený efekt, není vyloučeno, že při vysokém příjmu (např. z barvených cukrovinek, cukrářských výrobků nebo nápojů) může jejich příjem, zvláště u dětí, překročit únosnou mez (tzn. hodnotu ADI). Proto bylo na základě doporučení úřadu EFSA rozhodnuto, že byly sníženy hodnoty ADI (přijatelný denní příjem),  a v souvislosti s tím i nejvyšší povolené limity v některých potravinách u tří z šesti kontroverzních barviv (chinolinová žluť – E 104, žluť SY – E 110 a košenilová červeň A – E 124), aby nedocházelo k ohrožení ani u spotřebitelů (dětí) s vysokou konzumací příslušných produktů.
Doporučená hodnota ADI se snižuje pro:

– E 104 z 10 na 0,5 mg/kg tělesné hmotnosti na den,

– E 110 z 2,5 na 1 mg/kg tělesné hmotnosti za den,

– E 124 ze 4 na 0,7 mg/kg tělesné hmotnosti za den.

Nové limity pro obsah uvedených barviv u určitých potravinách jsou obsažené v nařízení 232/2012/EU (příloha II) a začnou platit od 1. června 2013. Produkty vyrobené a uvedené na trh do tohoto data podle dosavadních předpisů, mohou být prodávány do vyprodání zásob. Např. pro ochucené fermentované mléčné produkty bude pro E 104 a  E 110 platit limit 5 mg a pro E 124  limit 10 mg/ kg (nebo na litr).

Problematika je i nadále sledována. (sk)