Sorbitol

Sorbitol, také uváděný jako glucitol, patří mezi alkoholické cukry. Jde o přídatnou látku (potravinářské aditivum), které je v EU přiřazen kód E420. Je jedním z náhradních sladidel používaných především při výrobě pečiva, cukrovinek a žvýkaček. V těle se pomalu metabolizuje.
Sorbitol se vytváří přirozeně v těle. V organismu se však špatně absorbuje. Nadměrný obsah sorbitolu v buňkách může způsobovat jejich poškození, např. nadměrný obsah sorbitolu v buňkách očí a nervů souvisí s diabetickou retinopatií (onemocněním sítnice) a neuropatií. Zdrojem tohoto sorbitolu u diabetiků je glukóza (nadbytek glukózy), která se metabolizuje přes polyolovou cestu. Konzumace velkého množství sorbitolu může obecně způsobovat bolesti břicha, plynatost a mírný až silný průjem. Sorbitol může také zhoršovat syndrom dráždivého tračníku a poruchu vstřebávání fruktózy. Vážné gastrointestinální problémy u dospělých může způsobovat již dávka asi 50 mg sorbitolu a více.
Sorbitol se vyskytuje přirozeně v některých druzích ovoce. Prvně byl izolován v roce 1872 z jasanu. Průmyslově se vyrábí redukcí (hydrogenací) glukózy.
Sorbitol se používá při výrobě potravin a nápojů jako energetické sladidlo k náhradě sacharózy. Zatímco jeden gram sacharózy dodává energii 4 kcal (17 kJ), jeden gram sorbitolu poskytuje energii ve výši 2,6 kcal (11 kJ), tzn. sorbitol je asi o třetinu energeticky méně vydatným sladidlem. Sladivost sorbitolu je asi 60 % sladivosti sacharózy.
Sorbitol se používá při výrobě surimi jako tzv. “kryoprotektant”, tj. látka, která chrání biologickou tkáň před poškozením způsobeným mrazem v důsledku tvorby ledových krystalů.
Sorbitol se často používá při výrobě kosmetických prostředků jako zvlhčovadlo (smáčedlo) a zahušťovadlo. Některé transparentní gely lze vyrábět pouze se sorbitolem. Používá se také jako zvlhčovadlo u některých cigaret.
Další oblastí použití sorbitolu jsou některé léky (např. sirupy proti kašli, infúzní roztoky), využívá se také jako surovina v chemickém průmyslu.
(kvas)