Slintavka a kulhavka

Slintavka a kulhavka je virové onemocnění sudokopytníků. Původcem je virus z čeledi Picornaviridae. Na člověka se nákaza přenáší především přímým kontaktem, přenos infekce alimentární cestou je zřídkavý. Vůči viru jsou nejvíce vnímavé děti. Onemocnění se projeví zčervenáním sliznice úst, jazyka a nosní sliznice, někdy se objeví afty.

Pasterační teploty virus ničí, nízké teploty, podobně jako vyšší procento obsahu kuchyňské soli virus konzervují. Kyselé prostředí pod hodnotu pH 5,8 virus ničí. V sýrech a syrovátce se po 24 hodinách virus obvykle nezjistí. V másle se virus udrží při nízkých teplotách až 45 dnů. Při tavení sýrů se spolehlivě ničí.

K preventivním opatřením patří nekonzumovat syrové nepasterované mléko a konzumovat pouze ty mléčné výrobky, které byly vyrobeny z pasterovaného mléka nebo smetany.

(old)

Související články z portálu Bezpečnosti potravin