Školní mléko

Podpora spotřeby školního mléka byla v České republice zařazena mezi podpůrné programy pro zemědělství již na podzim roku 1999. Účelem podpory bylo snížení deficitu vápníku u dětské populace prostřednictvím konzumace mléka a zlepšení stravovacích návyků dětí, a zajištění odbytu mléka pro zemědělce. Od března 2001 tento program administruje Státní zemědělský intervenční fond.

Po vstupu ČR do EU tento národní program podpory pokračuje, ale je přizpůsoben předpisům Evropského společenství. Podrobná pravidla poskytování podpory z finančních zdrojů EU a ČR v rámci organizace trhu s mlékem a mléčnými výrobky jsou stanovena v Nařízení vlády č. 205/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Evropská Komise od července 2008 rozšířila program „Mléko do škol“ o další podporované mléčné výrobky (např. ochucené kysané mléčné výrobky, neochucené a ochucené čerstvé a tavené sýry). Nařízení vlády č. 238/2009 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 205/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, rozšířilo sortiment mléčných výrobků s nárokem na národní podporu o další výrobky (ostatní kysané mléčné výrobky – ochucené jogurty, ochucená kysaná mléka, ostatní sýry, smetanový krém atd.)

Více informací zde