Shigelóza

Původcem shigelózy (bacilární úplavice) jsou bakterie rodu Shigella. Jsou citlivé na zevní prostředí, zejména na vyschnutí a na všechny běžně používané dezinfekční prostředky. Všechny shigely produkují termolabilní toxiny, kromě druhu Sh. dysenteriae, která vytváří termostabilní a nejsilnější toxin.
Shigelóza je akutní, vysoce nakažlivé průjmové onemocnění postihující distální část tlustého střeva.
Je charakterizované teplotami, svíravými bolestmi břicha, tenesmy (bolestivé nutkání na stolici) a vodnatými průjmy  s příměsí hlenu a krve. Závažnost onemocnění je ovlivněna věkem, výživou pacienta, velikostí infekční dávky. Nebezpečná je rychlá dehydratace organismu a možnost perforace stěny tlustého střeva. U nás probíhá nákaza většinou ve formě mírné kolitidy. K epidemickému výskytu shigelóz může dojít např. na dětských táborech a sociálních ústavech.
Shigelóza je typická nemoc "špinavých rukou". Fekálně – orální přenos je uskutečňován přímým kontaktem nebo nepřímo kontaminovanými předměty. Alimentární přenos nákazy se děje kontaminovanou potravinou, mlékem a často vodou. Mouchy se mohou uplatnit jako mechanický faktor přenosu.
Inkubační doba je krátká, obvykle 1-3 dny, event. 1-5 dní. Shigelóza je nejnakažlivější bakteriální střevní nákaza, k onemocnění stačí infekční dávka menší než 200 bakterií. Vylučování shigel je masivní v akutním stadiu nemoci, v rekonvalescenci trvá někdy i několik týdnů. Vnímavost je všeobecná, nakažlivost vysoká. Onemocnění se často vyskytuje v kolektivech, kde se obtížně dodržují základní hygienická pravidla. Po překonání nemoci zůstává minimální odolnost.
Léčba se provádí dietou a rehydratací organismu.
Preventivní opatření:
* povinnost pracovníků v potravinářství se podrobit lékařské prohlídce v případě vzniku průjmového onemocnění u nich nebo v jejich rodinách
* úzkostlivé dodržování osobní hygieny zvláště čistoty rukou, zejména po použití WC
* dodržování správných hygienických návyků při přípravě, manipulaci, skladování a distribuci všech druhů potravin, ale zvláště těch, které jsou konzumovány v syrovém stavu (zelenina, ovoce)
* bezpečná likvidace lidských výkalů, zejména tam, kde není kanalizace vůbec nebo je ve špatném stavu
* hygienické zabezpečení a ochrana pitné vody
* ochrana před mouchami (sítě do oken, poklopy na nádoby a pod.).
(old)