Schmallenberský virus

V severním Německu a v Nizozemsku se od srpna roku 2011 vyskytují u dojeného skotu nejasné případy onemocnění vyznačující se vysokou teplotou, kulhavostí a poklesem mléčné užitkovosti až o 50 %. Tyto klinické příznaky odezní během 3 – 5 dní a užitkovost se vrátí k původní úrovni. V populaci ovcí a koz jde především o zvýšený výskyt potratů, mrtvě narozených mláďat a mláďat s vrozenými vývojovými vadami.
 
Původce onemocnění – virus – patří do rodu orthobunyavirů, které jsou přenášeny tiplíky a jiným bodavým hmyzem. Srovnávací analýzy genetického materiálu naznačily, že se jedná o virus ze séroskupiny simbu (shamonda, ainovirus, akabanevirus). Vzhledem k původu vzorku byl předběžně označen jako „schmallenberský virus“.
 
Podobné nákazy vyvolané tzv. akabane viry jsou rozšířeny v Austrálii, Asii a Africe. Symptomaticky se vyskytují také u koní, buvolů a jelenů.
 
Protože se onemocnění dosud v Evropě nevyskytovalo, neplatí zde žádná povinnost výskyt onemocnění hlásit Světové organizaci pro zdraví zvířat (OIE), ani není hlášena Evropské komisi a podle posledních informací Komise zatím neuvažuje o zařazení této nákazy mezi nákazy povinné hlášení.
 
Možnost přenosu tohoto onemocnění na člověka je podle Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) zanedbatelné a v tuto chvíli se nepředpokládá, že by toto onemocnění ohrožovalo zdraví lidí. (ne)