Růstový hormon

Růstový hormon se používá v USA a Kanadě k urychlení růstu a zvyšování hmotnostních přírůstků  zejména u masných plemen hovězího skotu. V Evropě je používání těchto hormonů zakázáno. V roce 1985 EU zakázala dovoz takto vyprodukovaného hovězího masa s odůvodněním, že není jasné, zda dlouhodobá konzumace takovéhoto masa nemůže mít negativní důsledky pro lidské zdraví. V současnosti se snaží Světová obchodní organizace na popud USA a Kanady otevřít diskuzi o oprávněnosti tohoto zákazu.

(old)