RFID – Radiofrekvenční identifikace

RFID je zkratka pro Radio Frequency Identification (radiofrekvenční identifikace), tzn. bezdotykovou automatickou identifikace sloužící k ukládání a přenosu dat pomocí elektromagnetických vln. Využívá se k označení výrobků (nebo míst, zvířat, osob) čipy, neboli tagy RFID, z nichž lze uložená data číst na dálku. Při výrobě potravin je využívání této technologie k označování výrobků spíše novinkou zaváděnou pro usnadnění evidence údajů a vyhledávání zboží. Má pomoci i v systému vysledovatelnosti (traceability výrobků) v případě, že se zjistí, že potravina je závadná.
Mezi základní komponenty RFID patří: čip (tag) umístěný na plastové podložce a spojený se spirálovou anténou, pomocí které komunikuje se snímačem, dále elektronický kód produktu -EPC (Electronic Product Code) jednoznačně identifikující daný tag (respektive výrobek či přepravní balení), snímač s anténou, elektronické zařízení, které přes anténu zprostředkovává komunikaci s tagy a čte uložený EPC kód a softwarové vybavení (middleware), které filtruje a překládá data pro použití v informačním systému. Čtecí zařízení může mít fixní podobu v podobě např. RFID brány nebo mobilní ve formě datového terminálu/snímače.
Úlohu standardizační organizace zajišťuje sdružení EPCglobal, které je je v ČR zastoupeno prostřednictvím sdružení GS1 Czech Republic.
Princip má proti čárovému kódu řadu výhod, ale realizace většinou naráží na vysokou cenu. (sk)