Reklamace

Reklamovat zakoupený (zkažený nebo poškozený) potravinářský výrobek může v České republice občan starší 18 let nebo zákonný zástupce, který může v této věci jednat za nezletilého spotřebitele.
Se žádostí o reklamaci se obraťte na prodejnu, kde jste závadnou potravinu koupili. K tomu je vedle reklamované potraviny třeba předložit doklad o koupi – účtenku.

Reklamace se většinou řeší výměnou závadného zboží nebo vrácením peněz. O způsobu vyřízení reklamace rozhoduje prodejce. Pokud vám v prodejně s reklamací nevyhoví nebo nesouhlasíte s tím, jak byla reklamace vyřízena, můžete se obrátit na státní kontrolní úřady, které dohlíží na výrobu a distribuci potravin. Ty sice nezajistí kladné vyřízení vaší reklamace, ale alespoň prošetří, zda prodejce postupuje v souladu se zákonem.

•    Státní zemědělská a potravinářská inspekce – kontroluje jakost, zdravotní nezávadnost a  značení potravin rostlinného původu.
•    Státní veterinární správa – kontroluje  potraviny živočišného původu – nejen maso, masné výrobky, drůbež, zvěřinu, ryby, ale také vejce, med, mléko.
•    Česká obchodní inspekce – se zaměřuje hlavně na kontrolu nepotravinářských výrobků, v oblasti potravin kontroluje pouze způsob, respektive poctivost, prodeje.
•    Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) – kontroluje například krmiva, osiva nebo  skladbu pěstovaných rostlin.
•    Orgány ochrany veřejného zdraví – Ministerstvo zdravotnictví, hlavní hygienik, krajské zdravotní ústavy, krajské hygienické stanice se zaměřují mimo jiné na kontrolu dodržování zásad hygieny ve stravovacích zařízeních – v restauracích, bufetech, ale také ve školních a závodních jídelnách, zajišťují hodnocení zdravotních rizik, prevenci výskytu onemocnění z potravin a pod.

Potraviny s prošlým datem „Minimální trvanlivost do…“ mohou být v obchodech ještě prodávány.  Na prošlé datum musí ale prodejce kupujícího viditelně upozornit, například cedulí. Tyto potraviny musí být umístěny odděleně od neprošlých potravin a musí být zdravotně nezávadné. Za kvalitu potravin již v těchto případech neručí výrobce, zodpovědnost za jejich zdravotní nezávadnost má prodávající. Jedná se většinou o trvanlivé potraviny, např. konzervy apod.

Potraviny označené datem použitelnosti, čili je na nich uvedeno: „Spotřebujte do…“, se po vypršení uvedeného data nesmí prodávat vůbec. Jedná se většinou o čerstvé potraviny, např. mléko, salámy, saláty apod.

Při výběru potravin v obchodech vždy pečlivě kontrolujte, zda potraviny nejsou prošlé nebo jinak viditelně závadné. Chybí-li na obalu datum použitelnosti či minimální trvanlivosti nebo není čitelné, potravinu raději nekupujte. Vyhnete se následným zdravotním potížím.

Pokud máte zájem o posouzení jakosti a zdravotní nezávadnosti výrobku, lze takové posouzení provést pouze jako rozbor na vyžádání za finanční úhradu. Můžete využít jakoukoliv akreditovanou laboratoř, jejichž seznam naleznete na internetových stránkách Českého institutu pro akreditaci, o.p.s. (ber, akt. 2015)

Více informací:
http://eagri.cz/public/web/mze/potraviny/zivotni-situace/reklamace-zkazene-potraviny.html
http://www.viscojis.cz/teens/index.php?option=com_content&view=article&id=50:27&catid=109&Itemid=158