Proof

Stupně proof – vyjadřují obsah alkoholu v lihovinách (převážně v rumu).

Značení pochází z Británie 18. století, kdy část výdělku námořníka byla vyplácena ve formě rumu. Aby bylo zajištěno, že rum nebyl ošizen vodou, byl prováděn test se střelným prachem, kdy tento byl zvlhčen rumem a poté zapálen. Pokud nedošlo ke vznícení, rum obsahoval příliš mnoho vody. Střelný prach neshořel, pokud rum obsahoval méně než 57,15 % obj. alkoholu. Takový rum byl označen jako „under proof“, tedy ten, který neprošel.

Hodnota 57,15 % je velmi blízká frakci 4/7 = 0,5714. Odtud pochází definice, že „100° proof má 4/7 % ABV (alcohol by volume)“. Pokud chceme převést % obj. alkoholu na stupně proof, stačí pouze vynásobit 7/4 = 1,75. Například 40 % (obj.) lihovina má 40 x 1,75 = 70° proof (100 % alkohol má 175° proof; 100° proof odpovídá 57,14 % obj. alkoholu).

S vyjádřením obsahu alkoholu ve °proof je stále možné se setkat na lihovinách zahraniční provenience.
(Starší britské  „stupně proof“ mají jinou hodnotu než  americké „proof“. Čistý líh má 100 % obj. alkoholu =  175° proof britských = 200 proof amerických.) (ber 2014)Zdroj:
Časopis Výživa a potraviny, 69, 2014, č. 3, článek „Jak rozumět obsahu alkoholu v nápojích“ (autor: Doc. MUDr. J. Fiala, CSc.)
http://en.wikipedia.org/wiki/Alcohol_proof
http://fyzmatik.pise.cz/210-jak-se-drive-posuzoval-obsah-alkoholu.html