PPP

Provozovatel potravinářského podniku (PPP) – s tímto pojmem pracuje potravinářská legislativa.
Jedná se o fyzickou nebo právnickou osobu odpovědnou za plnění požadavků potravinového práva v potravinářském podniku, který řídí. Potravinářským podnikem je veřejný nebo soukromý podnik, ziskový nebo neziskový, který vykonává činnost související s jakoukoli fází výroby, zpracování a distribuce potravin. PPP jsou výrobci i prodejci.


Provozovatelé potravinářských podniků (PPP) ve všech fázích výroby a distribuce odpovídají za zajištění toho, aby potraviny splňovaly požadavky právních předpisů, které se vztahují na jejich činnost.

Pokud má PPP jakýkoli důvod se domnívat, že na trh uvedl nebezpečnou potravinu, musí ihned zahájit proces stahování této potraviny z trhu a informovat o této skutečnosti (a opatřeních) příslušný dozorový úřad. Jestliže existuje riziko, že nebezpečná potravina již pronikla až ke spotřebitelům, musí být vydána účinná a přesná informace určená veřejnosti o důvodu stažení této potraviny. (ber, 2014)

 
Zdroj:

Potraviny na pranýři http://www.potravinynapranyri.cz/info/docDetail.aspx?docid=1048774&docType=ART&nid=12057
Úvod do potravinářské legislativy (lekce 12: úřední kontrola potravin) http://web.vscht.cz/~kocourev/files/Leg_12_2014-kontrola.pdf