Potravní doplňky

Mezi potravní doplňky lze zařadit široké spektrum látek s významným biologickým účinkem, kterými se obohacují (fortifikují) potraviny za účelem příznivého ovlivnění zdraví. Jedná se především o vitaminy a minerální a stopové prvky, ale i o enzymy, aminokyseliny, mastné kyseliny, vlákninu aj. – např. taurin, karnitin, cholin, kofein, beta-glukurolakton.
Vedle termínu „potravní doplněk“ definuje český zákon o potravinách i termín „doplněk stravy“, což je potravina (často ve formě kapslí, prášku, tablet) s vysokým obsahem vitaminů, minerálních látek nebo jiných látek s nutričním nebo fyziologickým účinkem (tzn. potravina s vysokým obsahem potravních doplňků), která má doplňovat běžnou stravu tak, aby příznivě ovlivnila zdravotní stav.
Mezi potravní doplňky nepatří látky, které se přidávají do potravin kvůli dosažení určité senzorické vlastnosti (barva, chuť konzistence, tvar) nebo kvůli trvanlivosti. Tzn. mezi potravní doplňky nepatří aditiva, (kterým jsou přiřazena čísla E), či aromata.
Legislativní opatření
Pravidla pro přidávání potravních doplňků do potravin, tzn. pro obohacování (fortifikaci) jsou stanovena nařízením 1925/2006/ES o fortifikaci, českou vyhláškou 446/2004 Sb. o fortifikaci a doplňcích stravy a vyhláškou 54/2004 Sb. o potravinách pro zvláštní výživové účely (např. pro kojence, pro snižování hmotnosti, pro lékařské účely).
Pro některé látky (vitaminy, minerálie, jód) je stanoveno nejvyšší přípustné množství v denní dávce – různé podle skupin potravin. Pro potraviny pro zvláštní výživové účely jsou pravidla pro obohacování a označování zpracována podrobněji.
Přidané látky musí být na obalu potraviny uvedeny nejen v seznamu složek, ale musí být uveden i jejich obsah (v jednotkách hmotnosti nebo v % doporučené dávky) jako součást označení nutriční hodnoty. Ohledně vyjádření účinku konkrétních potravních doplňků se v současné době zpracovávají pravidla (doplněk k nařízení 1924/2006/ES o výživových a zdravotních tvrzení). Zatím jsou stanoveny podmínky pro používání základních nutričních tvrzení jako např. „s vysokým/zvýšeným obsahem bílkovin“, „zdroj vlákniny“, „obsahuje vápník“.
Dozor nad používáním doplňků má Ministerstvo zdravotnictví, které na základě složení uvedeného na předložené etiketě může výrobek zakázat. (sk)