Potraviny nového typu

Potravinami nebo složkami potravin nového typu (dále jen „PNT“) se rozumí potraviny, u nichž nebyla doložena historie spotřeby před 15. 5. 1997, kdy vstoupilo v platnost nařízení EP a R (ES) č. 258/1997 ze dne 27. ledna 1997 o nových potravinách a nových složkách potravy.  

PNT podléhají schvalovacímu procesu před jejich uvedením na trh.

Žádost o schválení se podává kompetentnímu úřadu, v němž má být výrobek uveden na trh poprvé.

Od 1. ledna 2015 je kompetentním úřadem v ČR:
Ministerstvo zemědělství
Odbor bezpečnosti potravin
Těšnov 65/17
110 00 Praha 1

ID DS: yphaax8                                    (Maximální velikost datové zprávy: 10 MB)

V rámci schvalovacího procesu předcházejícímu uvedení PNT na trh, je velmi důležité hodnocení rizika, PNT nesmí:
představovat nebezpeční pro spotřebitele,
 uvádět spotřebitele v omyl,
 být do té míry odlišná od potraviny a/nebo složky potraviny, k jejíž náhradě je určena, tak, že by její běžná spotřeba byla pro spotřebitele z hlediska výživy nevhodná.

Administrativní postup schválení k uvedení PNT na trh velmi zdlouhavý, v současné době je připravována novela nařízení EP a R (ES) č. 258/1997, která by měla proces urychlit.  

Další informace o schvalovacím procesu a požadavcích na žádost naleznete v přiloženém dokumetu.

Související právní předpisy:

 

Přílohy:

Aktuální přehled žádostí o schválení o uvedení potraviny nebo složky nového typu na trh Evropských společenství podle nařízení Evropského parlamentu a Komise (ES) č. 258/97.

Aktuální přehled notifikací nových potravin nebo nových složek potravin podle článku 5 nařízené Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 258/97.

Seznam potenciálních PNT – jejich uvádění na trh podléhá nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 258/97

– See more at: http://www.bezpecnostpotravin.cz/kategorie/potraviny-noveho-typu.aspx#sthash.OF2Mi4hC.dpuf

Potravinami nebo složkami potravin nového typu (dále jen „PNT“) se rozumí potraviny, u nichž nebyla doložena historie spotřeby před 15. 5. 1997, kdy vstoupilo v platnost nařízení EP a R (ES) č. 258/1997 ze dne 27. ledna 1997 o nových potravinách a nových složkách potravy.  

PNT podléhají schvalovacímu procesu před jejich uvedením na trh.

Žádost o schválení se podává kompetentnímu úřadu, v němž má být výrobek uveden na trh poprvé.

Od 1. ledna 2015 je kompetentním úřadem v ČR:
Ministerstvo zemědělství
Odbor bezpečnosti potravin
Těšnov 65/17
110 00 Praha 1

ID DS: yphaax8                                    (Maximální velikost datové zprávy: 10 MB)

V rámci schvalovacího procesu předcházejícímu uvedení PNT na trh, je velmi důležité hodnocení rizika, PNT nesmí:
představovat nebezpeční pro spotřebitele,
 uvádět spotřebitele v omyl,
 být do té míry odlišná od potraviny a/nebo složky potraviny, k jejíž náhradě je určena, tak, že by její běžná spotřeba byla pro spotřebitele z hlediska výživy nevhodná.

Administrativní postup schválení k uvedení PNT na trh velmi zdlouhavý, v současné době je připravována novela nařízení EP a R (ES) č. 258/1997, která by měla proces urychlit.  

Další informace o schvalovacím procesu a požadavcích na žádost naleznete v přiloženém dokumetu.

Související právní předpisy:

 

Přílohy:

Aktuální přehled žádostí o schválení o uvedení potraviny nebo složky nového typu na trh Evropských společenství podle nařízení Evropského parlamentu a Komise (ES) č. 258/97.

Aktuální přehled notifikací nových potravin nebo nových složek potravin podle článku 5 nařízené Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 258/97.

Seznam potenciálních PNT – jejich uvádění na trh podléhá nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 258/97

– See more at: http://www.bezpecnostpotravin.cz/kategorie/potraviny-noveho-typu.aspx#sthash.OF2Mi4hC.dpuf

Potravinami nebo složkami potravin nového typu (dále jen „PNT“) se rozumí potraviny, u nichž nebyla doložena historie spotřeby před 15. 5. 1997, kdy vstoupilo v platnost nařízení EP a R (ES) č. 258/1997 ze dne 27. ledna 1997 o nových potravinách a nových složkách potravy. 

PNT podléhají schvalovacímu procesu před jejich uvedením na trh.
Žádost o schválení se podává kompetentnímu úřadu, v němž má být výrobek uveden na trh poprvé.
Od 1. ledna 2015 je kompetentním úřadem v ČR:
Ministerstvo zemědělství
Odbor bezpečnosti potravin
Těšnov 65/17
110 00 Praha 1

V rámci schvalovacího procesu předcházejícímu uvedení PNT na trh, je velmi důležité hodnocení rizika, PNT nesmí:
– představovat nebezpeční pro spotřebitele,
– uvádět spotřebitele v omyl,
– být do té míry odlišná od potraviny a/nebo složky potraviny, k jejíž náhradě je určena, tak, že by její běžná spotřeba byla pro spotřebitele z hlediska výživy nevhodná.

Související právní předpisy:
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 258/1997 ze dne 27. ledna 1997 o nových potravinách a nových složkách potravin
Doporučení Komise 97/618/EHS, které se týkají vědeckých informací a požadavků na zprávu o hodnocení bezpečnosti. (ben)

Další informace zde

Potravinami nebo složkami potravin nového typu (dále jen „PNT“) se rozumí potraviny, u nichž nebyla doložena historie spotřeby před 15. 5. 1997, kdy vstoupilo v platnost nařízení EP a R (ES) č. 258/1997 ze dne 27. ledna 1997 o nových potravinách a nových složkách potravy.  

PNT podléhají schvalovacímu procesu před jejich uvedením na trh.

Žádost o schválení se podává kompetentnímu úřadu, v němž má být výrobek uveden na trh poprvé.

Od 1. ledna 2015 je kompetentním úřadem v ČR:
Ministerstvo zemědělství
Odbor bezpečnosti potravin
Těšnov 65/17
110 00 Praha 1

ID DS: yphaax8                                    (Maximální velikost datové zprávy: 10 MB)

V rámci schvalovacího procesu předcházejícímu uvedení PNT na trh, je velmi důležité hodnocení rizika, PNT nesmí:
představovat nebezpeční pro spotřebitele,
 uvádět spotřebitele v omyl,
 být do té míry odlišná od potraviny a/nebo složky potraviny, k jejíž náhradě je určena, tak, že by její běžná spotřeba byla pro spotřebitele z hlediska výživy nevhodná.

Administrativní postup schválení k uvedení PNT na trh velmi zdlouhavý, v současné době je připravována novela nařízení EP a R (ES) č. 258/1997, která by měla proces urychlit.  

Další informace o schvalovacím procesu a požadavcích na žádost naleznete v přiloženém dokumetu.

Související právní předpisy:

 

Přílohy:

Aktuální přehled žádostí o schválení o uvedení potraviny nebo složky nového typu na trh Evropských společenství podle nařízení Evropského parlamentu a Komise (ES) č. 258/97.

Aktuální přehled notifikací nových potravin nebo nových složek potravin podle článku 5 nařízené Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 258/97.

Seznam potenciálních PNT – jejich uvádění na trh podléhá nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 258/97

– See more at: http://www.bezpecnostpotravin.cz/kategorie/potraviny-noveho-typu.aspx#sthash.OF2Mi4hC.dpuf