Potravinové tabulky

Potravinové tabulky představují přehledně utříděné informace o složení potravin. Obsahují informace o základních živinách (bílkovinách, sacharidech a lipidech), minerálních látkách, vitaminech a dalších složkách potravin. Zahrnují informace o energetické hodnotě, obsahu vody a podílu jedlé části. Hodnoty jsou většinou vyjádřeny na 100 g jedlého podílu, tj. po odstranění nejedlých částí (kostí, slupek, semen atd.). Informace o obsahu jednotlivých složek se získávají na základě analýz v laboratořích, velice běžné (a rozhodně levnější) je využití dat publikovaných v literatuře. Někdy se hodnoty odhadují na základě obsahu složky v obdobných druzích potravin. U vícesložkových potravin (např. výrobků nebo pokrmů) se často používá i metoda výpočtu s přihlédnutím k možným ztrátám při technologické úpravě pokrmů nebo při výrobě potravinářských produktů.
Složení potravin se může měnit v závislosti na různých faktorech např. různorodosti rostlin a živočichů, rozdíly v pěstebních postupech či podmínkách chovu hospodářských zvířat, podmínkách a době skladování, zpracování potravin podle národních zvyklostí. Hodnoty v tabulkách představují průměrné hodnoty získané na základě laboratorních analýz průměrného a reprezentativního (v ideálním případě) vzorku vybrané potraviny. Hodnoty v tabulkách nutno považovat pouze za orientační.
Správou databáze složení potravin na národní úrovni bývá zpravidla pověřena vybraná instituce (nebo více institucí), která odpovídá za správnost a hodnověrnost údajů o složení potravin na národní úrovni, zajišťuje zpřístupnění údajů v tištěné nebo nyní velmi populární elektronické formě, poskytuje konzultační služby pro potravinářský průmysl, spotřebitele a další uživatele tabulek a podílí se na mezinárodní spolupráci. Řada národních databází je přístupná také zdarma na internetu. Tabulky složení potravin jsou také základem tzv. nutričních softwarů, tj. speciálních programů, které umožňují vyhledávat v databázi složení jednotlivých potravin, vypočítat složení pokrmů a potravinářských výrobků na základě znalosti receptury a výrobního postupu. Součástí programů je i nástroj pro vyhodnocování jídelníčků strávníků ve zvoleném časovém úseku (den, týden, měsíc) atd.

Správou databáze složení potravin pro Českou republiku byly z pověření MZe pověřeny dvě instituce – Ústav zemědělské ekonomiky a informací a Výzkumný ústav potravinářský Praha v.v.i., které vytvořily společnou pracovní skupinu Centrum pro databázi složení potravin. Projekt je realizován ve spolupráci s evropskou sítí pro databáze složení potravin EuroFIR. Součástí agendy je sběr, dokumentace, utřídění a zveřejnění dat o složení potravin. Koncem r. 2010 byla zpřístupněna online verze databáze složení potravin, která bude postupně doplňována o nová data.  

Poměrně širokou škálu informačních zdrojů o složení potravin nabízí Zemědělská a potravinářská knihovna ÚZEI. Kolekce zahrnuje české, slovenské, německé, polské, britské tabulky v tištěné formě a také dva nutriční programy (český NUTRICOM a českou verzi slovenského programu ALIMENTA).
(mch)