Potravinářská barviva

Potravinářskými barvivy se podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 rozumějí látky, které potravině dodávají barvu nebo barvu obnovují a zahrnují přírodní složky potravin a přírodních zdrojů, jež jako takové nejsou obvykle požívány jako potraviny a nejsou obvykle používány jako charakteristické složky potravin. Ve smyslu tohoto nařízení jsou barvivy přípravky získané z potravin a dalších jedlých materiálů z přírodních zdrojů extrakcí fyzikální nebo chemické povahy, která má za následek selektivní oddělení pigmentů vzhledem k výživovým nebo aromatickým složkám.

Podle nařízení č. 1333/2008/ES, Článku 8 (Zvláštní podmínky pro barviva) lze potravinářskou přídatnou látku zařadit na seznam Společenství v příloze II do funkční třídy barviv, pouze pokud kromě toho, že slouží jednomu nebo více účelům podle čl. 6 odst. 2, slouží jednomu nebo více z těchto účelů:
a) obnovení původního vzhledu potravin, jejichž barva byla dotčena zpracováním, skladováním, balením a distribucí, čímž mohla být narušena jejich přijatelnost co do vzhledu;
b) zvýšení vizuální přitažlivosti potravin;
c) obarvení jinak bezbarvých potravin.

V Příloze V nařízení č. 1333/2008/ES je seznam potravinářských barviv, na která odkazuje článek 24 a u nichž musí označení potravin obsahovat doplňující informace:

Žluť SY (E 110)
Chinolinová žluť SY (E 104)
Azorubin (E 122)
Červeň allura (E 129)
Tartrazin (E 102)
Ponceau 4R (E 124)

Potraviny obsahující jedno nebo více těchto potravinářských barviv musí v označení obsahovat doplňující informace: „název nebo číslo E barviva/barviv: mohou nepříznivě ovlivňovat činnost a pozornost dětí

Zdroj:
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 ze dne 16. prosince 2008 o potravinářských přídatných látkách 
Přehled právních předpisů k nařízení č. 1333/2008 v Úředním věstníku EU

Související články z portálu Bezpečnosti potravin