Polyalkoholy

Mezi polyalkoholy (neboli polyoly, alkoholické cukry, alkoholové cukry) patří schválená náhradní sladidla sorbitol, mannitol, xylitol, isomalt, maltitol, laktitol a erythritol. Jsou to alkoholy obsahující více než 2 hydroxylové skupiny, které vznikají redukcí karbonylových skupin monosacharidů. Nacházejí se volně v přírodě, např. v některém ovoci. Pro potravinářské účely se vyrábějí jako přírodně identické látky ze sacharidických surovin.  Tyto látky se od ostatních náhradních sladidel liší vysokým obsahem energie (i když asi polovičním, než má sacharóza) a stejnou nebo nižší sladivostí. Xylitol sladivostí odpovídá sacharóze, následuje maltitol a ostatní mají sladivost asi poloviční. Erythritol se od ostatních polyalkoholů značně liší – má vyšší sladivost než sacharóza a nepatrnýenergetický obsah a další rozdíly.

Pozitivní vlastností polyalkoholů je, že jejich vstřebávání ve střevě probíhá pomaleji, a proto dochází k menším výkyvům glykemie. Sorbit se navíc v organismu přeměňuje na fruktózu, což je výhodné pro diabetiky.

Významný je také jejich nekariogenní charakter (nejvýraznější je v případě xylitolu). Bakterie v ústech metabolizují polyalkoholy pomaleji než cukr, čímž se sníží kyselost prostředí, která je jinak nutná ke vzniku zubního kazu. Díky tomu se často přidávají do žvýkaček, osvěžovačů dechu či zubních past.

Jsou termostabilní, mohou se proto používat při pečení a vaření, kde kromě sladké chuti dodají i dostatečný objem a některé dobře váží vodu. Uvedené vlastnosti platí pro jednotlivé polyalkoholy v různé míře.

Použitím polyalkoholů nelze zcela nahradit cukr, ale recepturu lze upravit podle sladivosti a objemu. Také je nutné počítat s tím, že sladidlo na rozdíl od cukru nekaramelizuje, nehnědne a nekřupe.

Polyoly se často používají v kombinaci se syntetickými sladidly, kdy maskují případnou nežádoucí pachuť.

Některé polyoly, jako např. sorbitol, mohou produkovat při svém odbourávání plyny v zažívacím traktu (flatulence) nebo při vyšší konzumaci působit laxativně. Proto je legislativou požadováno uvádět upozornění: „při nadměrné spotřebě může mít projímavé účinky“. (sk)