pH piva

Česká piva mají schopnost potlačovat překyselení žaludku. Z toho pramení názor, že reakce piva je zásaditá. Ve skutečnosti musí být podle legislativních předpisů pH piva v rozmezí 4,0–4,9, tzn. piva jsou kyselá. Hodnoty pH piva mimo tento interval znamenají nějakou vadu piva. Piva s pH pod 4 jsou již chuťově kyselá, nepitelná. Takto nízké pH je důsledkem infekce octových bakterií. K tomuto jevu může dojít u starých piv, které dlouho leží ve sklepě při dozrávání při teplotách nad 4 °C. V praxi se pH piva pohybuje nejčastěji v rozmezí hodnot 4,3–4,7. Schopnost piva neutralizovat překyselení žaludku je dána pufrační schopností piva.
Pozn.: zásaditá reakce probíhá při pH > 7.
(kvas)