Parabeny

Parabeny je označení alkylesterů kyseliny p-hydroxybenzoové (např. metyl-, etyl-, propyl-, butyl-, izobutyl-paraben) a jejich solí, z nichž některé se používají jako konzervační prostředky v kosmetických a farmaceutických přípravcích a potravinách kvůli účinku zejména proti plísním a gramnegativním bakteriím. Na rozdíl od kyseliny benzoové a sorbové jsou účinné v kyselém i v mírně alkalickém prostředí.
Dlouhou dobu byly považovány za zcela nezávadné, ale v posledních letech se začaly vyskytovat pochybnosti především, pokud šlo o kosmetické přípravky. Parabeny, které se často používají v kosmetických a farmaceutických přípravcích k aplikaci na kůži, mohou u citlivých osob způsobovat kontaktní dermatitidu (kopřivky).
Některé parabeny vykazují mírně estrogenní aktivitu a zvažuje se i jejich možný účinek na vznik a vývoj rakoviny prsu, dělohy a nejčastěji kůže. Estrogenní aktivita stoupá s délkou alkylového řetězce (od metyl- po izobutyl-paraben).
Jako konzervační prostředky do potravin byly donedávna povoleny metyl-, etyl- a propyl-paraben a jejich sodné soli (E214 – E 219). Výzkumy ukázaly, že v případě propylparabenu už relativně nízké dávky ovlivňují produkci spermií u mladých samců krys. Proto byla tato látka a její sodná sůl (E216 a E217) vyškrtnuta ze seznamu aditiv (avšak i předtím bylo její použití do potravin spíše výjimečné). Pro zbývající schválené parabeny bylo stanoveno, že denní příjem by neměl přesáhnout 10 mg/kg tělesné hmotnosti, takže jejich použití je povoleno jen v omezeném množství a jen do několika druhů potravin.
Použití kyseliny para-hydroxybenzoové a jejích esterů do kosmetických přípravků je rovněž legislativou kvantitativně limitováno (na základě směrnice 76/768/ES). (sk)