Paleolitická dieta

Paleolitická dieta je dietní režim, nazývaný také paleo dieta či dieta doby kamenné. Člověk držící tuto dietu zakládá svou stravu na předpokládaném stravování člověka v období paleolitu, což je nejdelší období lidských dějin, které trvalo přibližně 3 milióny let. V tomto období člověk neznal zemědělství, a živil se tedy lovem a sběrem. Zastánci tohoto stravovacího režimu předpokládají, že lidské trávení není ještě evolučně přizpůsobené na produkty zemědělství (obilí a mléčné výrobky).
Lidé dodržující tuto dietu tedy vyřazují nebo omezují ze svého jídelníčku zemědělské produkty jako obiloviny, luštěniny, pečivo, mléko, sýry, zpracovávané potraviny atp. Jídelníček se skládá zejména z masa, ryb, zeleniny, ovoce, hub a vajec. Podstatné je omezení příjmu sacharidů jako hlavního zdroje energie, které je nahrazeno příjmem tuků a bílkovin.

Určitý pozitivem paleolitické diety je požadavek konzumovat stravu pokud možno přirozenou, minimálně opracovanou, a podpora konzumace většího množství zeleniny a ovoce.

Negativním  faktorem paleolitické diety je například doporučování vysoké konzumace masa bez ohledu na obsah přítomného tuku. Při malé pohybové aktivitě (ve srovnání s dobou „jeskynního muže“) je proto velmi pravděpodobné, že v současných podmínkách by nepravidelná konzumace jídla s vysokým obsahem lipidů v kombinaci s častými životními či stresovými situacemi vedla k výraznému zvýšení arteriosklerotických komplikací.

Problémem je také bezpečnost potravin – řada pokrmů (zejména obsahujících maso) patří v současné době bez tepelné úpravy většinou k vysoce rizikovým (nebezpečí mikrobiálních nákaz).
Je dobré si uvědomit, že i vybavení našeho gastrointestinálního traktu, včetně enzymů pankreatu, a střeva je poněkud jiné než v paleolitu. Propagátoři diety také neuvádí fakt, že člověk doby kamenné se dožíval jen sedmadvaceti let. (ber, 2014)

Zdroj:
http://www.bezpecnostpotravin.cz/paleoliticka-dieta-zdravotni-riziko.aspx
http://www.bezpecnostpotravin.cz/paleoliticka-dieta.aspx
http://cs.wikipedia.org/wiki/Paleolitick%C3%A1_dieta
http://www.bezpecnostpotravin.cz/diety-ktere-rozhodne-nezkousejte.aspx