Označování šťáv a nápojů

Pro spotřebitele je dobré znát, jak jsou určité názvy nápojů vyhláškami definovány, a to především z hlediska obsahu šťáv a přírodních složek, protože tím je zásadně ovlivňována výživová hodnota, senzorické vlastnosti a cena.
Výrazy „ovocná šťáva“, „zeleninová šťáva", „džus", „juice", „100 %", „stoprocentní“ (a tyto výrazy ve spojení s druhem použité šťávy) jsou vyhrazeny pro nápoje obsahující výhradně ovocné či zeleninové složky (šťávy, dřeně apod.). Tyto nápoje mohou být vyrobené i z ovocného/zeleninového koncentrátu ředěním vodou, což však musí být na obalu uvedeno. Aby šťávy nemohly být nepřiměřeně ředěny (falšovány), stanovuje vyhláška minimální obsah ovocné sušiny a minimální hustotu. Jestliže je do ovocné/zeleninové šťávy přidán cukr nebo jiné přírodní sladidlo k zmírnění kyselosti nebo k doslazení, je na obalu uvedeno „přislazeno“ a obsah přidaného sladidla (nesmí překročit 150 g/l).
Některé druhy ovocných/zeleninových šťáv se vzhledem k vysoké nebo nízké kyselosti či z jiného důvodu nehodí samostatně k přímé konzumaci (např. červený rybíz, šípky, citrony, banány, mango), a proto se používají pouze do směsí s jinými šťávami, nebo se z nich vyrábějí „nektary“.
Termín "nektar" je vyhrazen pro směsi šťávy především s kyselinami, cukrem a vodou vody, tzn. jedná se o výrobky s nižší výrobní cenou. Vyhláška stanovuje, jaký podíl určitého druhu ovocné/zeleninové složky musí nektar obsahovat, a kromě toho na obalu musí být uveden skutečný podíl ovocné/zeleninové složky.
Pokud je v nápoji podíl této složky nižší, než stanovuje vyhláška pro nektar, používá se označení „ovocný/zeleninový nápoj“.
Použití aromat do nápojů bývá vyjádřeno výrazem „ochucený“. Pokud je ovocný/zeleninový nápoj aromatizován aromatem jiného ovoce, než jaké bylo k výrobě použito, označuje se jako „nápoj s příchutí …“.
Limonáda“ je ochucený nealkoholický nápoj, obvykle sycený oxidem uhličitým, k jehož výrobě se obvykle ovocné šťávy nepoužívají. Pokud se ovocná/zeleninová šťáva použije, limonáda se označuje jako „ovocná/zeleninová“. Mezi ovocným nápojem a ovocnou limonádou je rozdíl obvykle hlavně v obsahu oxidu uhličitého.
Nápoje, o nichž se obecně nepředpokládá, že jsou sycené (ovocné/zeleninové šťávy, nektary a nápoje), a které přesto obsahují více než 2 % oxidu uhličitého musí být označeny jako „sycené“. Pokud je naopak u limonád a ochucených vod obsah oxidu uhličitého nižší než 2 %, uvádí se, že jsou „nesycené“.
Jako „sirup“ se označuje nápojový koncentrát, který obsahuje více než 50 % přírodních sladidel.
Nápoje jsou významným dodavatelem cukru, proto u nealkoholických nápojů musí být uveden „obsah energie“, což je důležitá informace vzhledem k vysokému výskytu obezity.
Zvláštní skupinou limonád/nápojů jsou tzv. „Energetické nápoje“. (sk)