Označování šarže

Šarže je množství druhově totožných jednotek, které byly vyrobeny za stejných podmínek (často bývají vyrobeny ve stejný den). Cílem označování šarže je možnost dohledat potraviny, u nichž je podezření na zdravotní závadnost. Například, když orgán dozoru dostane hlášení o riziku vzniku onemocnění z potravin a rozborem vzorků se toto nebezpečí prokáže, je oprávněn vydat zákaz nebo pozastavení uvádění této potraviny do oběhu. V takovém případě stáhne z oběhu (viz Vyřazení potravin z oběhu) tu šarži, která onemocnění způsobila, a to z tržní sítě i od výrobce. Kromě toho uloží orgán dozoru opatření k odstranění zjištěných nedostatků.
V rámci označování potravin se šarže na obalu označí buď uvedením data výroby nebo zvláštním kódem. (hv)