Označování piva

Pivo je definováno jako pěnivý nápoj vyrobený zkvašením mladiny připravené ze sladu (slad se někdy zčásti nahrazuje extraktem např. cukru, škrobu, obilovin), vody a neupraveného či upraveného chmele nebo chmelových produktů. Kvasným procesem vzniká alkohol a oxid uhličitý, zůstává tam i určité množství neprokvašeného extraktu (sacharidů aj.). 
Piva se při označování rozlišují většinou podle %ní koncentrace extraktu v původní mladině, podle druhu obilí k přípravě sladu (běžně ječmen, někdy pšenice), podle použitých kvasinek, podle míry prokvašení. Příp. existují piva se sníženým obsahem alkoholu a někde i  ochucená piva.
Tradičně mezi lidmi používané označení stupňů u piva vyjadřuje právě koncentraci extraktu v původní mladině, která je podmínkou pro příslušnou výrobu, ale na obalu piva se neuvádí. Uvádí se obsah alkoholu, přičemž nelze jednoduše přiřadit určitému stupni přesný obsah alkoholu.
Extrakt původní mladiny použité při výrobě piva je nejnižší u „lehkého piva“ (7 %), a zvyšuje se přes výčepní pivo (8 – 10 %), ležák (11 – 12 %), speciální pivo (13 % a více), „porter“ – tmavé pivo (18 % a více). 
Pivo se označuje jako pšeničné, pokud pšeničný slad tvoří více než třetinu použitého sladu.
Pokud se dodatečně do hotového piva během stáčení přidá podíl rozkvašené mladiny, pivo se označuje jako kvasnicové (může být zakalené).
Obsah alkoholu může být snížen odstupňovaně:
– u piva se sníženým obsahem alkoholu je nejvýše 1,2 % objemových (1,0 % hmotnostních),
– u nealkoholického piva je nejvýše 0,5 % objemových (0,4 % hmotnostních).
Přichází v úvahu i „pivo se sníženým obsahem cukrů“ – tzn. hluboce prokvašené pivo s obsahem sacharidů do 0,75 g/100 ml a bílkovin do 0,4 g/100 ml.
Mezi zvláštní druhy patří např. trapistické pivo.
U piv ochucených aromatickými látkami může být obsah alkoholu zvýšen přídavkem lihovin.
Jako nápoj na bázi piva se označuje kvašený sladový nápoj (vyrobený pivovarskou technologií) nebo míchaný nápoj z piva (Beercooler) vyrobený smícháním piva s nealkoholickým nápojem nebo s nápojovým koncentrátem a sodovou vodou.
Kromě názvu (viz výše) se při označování piva uvádí:
         obsah alkoholu v procentech objemových,
         údaj, zda jde o pivo světlé, tmavé, polotmavé nebo řezané
         v případě použití méně obvyklého výrobního postupu i informace o postupu ("nefiltrované“, „pivo vyrobené svrchním kvašením“ nebo kvašením v lahvi, údaj o použití přírodní minerální vody).
U piva, které odpovídá definici uvedené nahoře, není povinnost uvádět obsažené složky, (slad, chmel, vodu) je považováno za jednosložkovou potravinu.
Uvedení data minimální trvanlivosti je povinné s výjimkou nápojů v obalech větších než 5 l určených pro stravovací provozy.

(sk)