Označování pekařských výrobků

Chléb a běžné pečivo jsou určeny ke spotřebě do 24 h, takže se u nich nevyžaduje uvádění data minimální trvanlivosti. Přívlastkem „trvanlivý“ se označuje chléb, jehož trvanlivost je nejméně 21 dní. Jako „trvanlivé pečivo“ se označují některé druhy pečiva jako sušenky ze šlehaných hmot, oplatky, perníky, suchary, preclíky,  knäckebrot, crackery, extrudované a pufované výrobky, macesy, piškoty, které obsahují nejvýše 10 % vody (perníky, preclíky a tyčinky nejvše 16 % vody). Datum trvanlivosti na nich musí být uvedeno.
Pokud jsou chléb nebo pečivo označeny druhem obiloviny, musí být podíl této obiloviny nejméně 90 % z celkové hmotnosti mlýnských surovin použitých k výrobě (např. v „žitných výrobcích“ musí být podíl žitné mouky 90 %). U „žitno-pšeničných“ a „pšenično-žitných“ je podíl první obiloviny nejméně 50 % a druhé nejméně 10 %. V „celozrnných“ výrobcích je použito nejméně 80 % mouk z celých zrn obilovin, ve „vícezrnných“ je kromě pšenice a/nebo žita použit nejméně 5% podíl jiných obilovin, luštěnin nebo olejnin, ve „speciálních“ je použit nejméně 10% podíl jiných surovin (i brambor).
Označení „staročeský chléb“ nebo „tradiční chléb“ znamená, že byl použit vitální žitný kvas a nejméně 70 % tzv. „výše vymleté“ žitné mouky. Označení „selský chléb“ lze použít pro chléb s charakteristickými velkými i nepravidelnými póry, tvarovaný do kulatého bochníku o hmotnosti nejméně 2 kg, s podílem žitné mouky nejméně 60 %. Někdy se pečivo podle použitých surovin označuje jako:
–        „běžné pečivo mléčné“ – běžné pečivo, vyrobené s větším množstvím mléka (podíl mléčné sušiny z celkové hmotnosti k výrobě použitých mlýnských surovin je nejméně 1,7 %),
–        „máslové“ – použitým tukem do těsta je výhradně máslo,
–        „vaječné“ – obsahuje nejméně 180 g celých vajec nebo 64 g žloutků na 1 kg mlýnských surovin,
–        „kakaové“ – obsahuje nejméně 2,5 % kakaa,
–        „ořechové“ a podobným názvem podle použité skupiny suchých skořápkových plodů – obsahuje nejméně 25 g jader na 1 kg hmoty.
(sk)