Označování ovoce a zeleniny

Čerstvé ovoce a zelenina se kromě základních požadovaných údajů (viz Označování potravin) označují třídou jakosti, neuvádí se datum minimální trvanlivosti, ve zvláštních případech je požadován název odrůdy. Pokud bylo provedeno chemické ošetření (povoleným přípravkem), musí to být uvedeno.
Upravené chlazené ovoce a zelenina (loupané, krájené apod.) a také mléčně kvašená zelenina (např. kysané zelí – nesterilované) patří ke snadno zkazitelným výrobkům, a proto musí být označeny datem použitelnosti a teplotou skladování. Upravené chlazené čerstvé ovoce se musí skladovat a prodávat při teplotách od 0 °C do 5 °C.
Pro ovocné džemy, marmelády, rosoly, povidla apod. jsou vyhláškou 157/2003 Sb. stanoveny minimální podíly ovocné složky, které se pro různé druhy ovoce liší. Na obalu musí být uvedeno skutečné použité množství ovocné složky, a dále podíl cukru ve výrobku. Pokud se pro džemy a rosoly použije označení „výběrové“ (nebo „extra“) musí vvýrobky obsahovat vyšší minimální podíly ovocné složky (stanovené vyhláškou). Označení „marmeláda“ se používá výhradně, jsou-li surovinou citrusové plody.
Povidla, klevela a ovocné protlaky na rozdíl od džemů, marmelád a rosolů nemají rosolovitou konzistenci a navzájem se liší tuhostí (povidla jsou nejtužší, protlaky nejřidší) a velikostí částic ovoce (v klevelách jsou hrubší části, protlaky jsou nejjemnější). K jejich výrobě se mohou používat různé druhy ovoce a do všech tří uvedených výrobků může, ale nemusí být přidán cukr. Pokud jsou povidla označena „ze švestek a jablek“ tvoří podíl švestek alespoň 75 %, pokud jsou označena „z hrušek a jablek“ musí podíl jablek tvořit alespoň 30 %.
Podle obsahu cukru se u kompotů uvádí:
–        „s nízkým obsahem cukru“ nebo „bez přidaného cukru“– pokud je obsah cukru v nálevu nejvýše 18 %,
–        „slazeno“ – pokud je obsah cukru v nálevu nad 18 % až do 22 %,
–        „s vysokým obsahem cukru“ – pokud je obsah cukru v nálevu vyšší než 22 %.
Sušina sušeného ovoce musí být kvůli trvanlivosti nejméně 70 %, u sušených švestek nejméně 67 %. Kandované (proslazené) ovoce může mít sušinu pod 70 %, ale v tom případě musí být ještě dalším způsobem konzervováno. Tyto výrobky se musí skladovat tak, aby nebyly ovlivněny různými pachy a při relativní vlhkosti vzduchu nejvýše 70 %.
Na výrobcích ze zeleniny musí být uveden způsob zpracování (zelenina sterilovaná, sušená, v soli, v octě, v oleji, protlak nezahuštěný apod.), příp. zda a jak byla zelenina velikostně tříděná, příp. jaký byl použit nálev. Pokud se jedná o pálivý výrobek, musí to být označeno. Vyhlášky stanovují řadu dalších konkrétních požadavků rozdílných podle způsobu zpracování (např. obsah kyseliny mléčné u mléčně kvašené zeleniny min. 0,8 %; obsah soli v kysaném zelí nejvýše 2,2 %; obsah soli v sterilovaném hrášku nejvýše 1,5 %; obsah soli v rajčatovém protlaku nejvýše 10 %; obsah kyselin ve sterilované zelenině nejvýše 2 %; obsah vlhkosti v sušené nati nejvýše 12 % aj.). Nevyžaduje se však uvádění těchto údajů na obalu.
U rajčatových výrobků je jedním z ukazatelů kvality podíl rajčat (v levnějších výrobcích je velký podíl rajčat nahrazen cukry, škroby a podobnými látkami). U kečupů, u nichž musí být obsah „refraktometrické sušiny“(= obsah „cukrů“ měřený refraktometrem) nejméně 25 %, se požaduje, aby alespoň 7 % sušiny pocházelo z rajčat. U kečupů označených „Prima“, „Extra“, „Speciál“ musí být celkový obsah refraktometrické sušiny nejméně 30 %, a přitom nejméně 10 % musí pocházet z rajčat. Rajčatový protlak se na trh uvádí jako „rajčatový protlak nezahuštěný“ (nejméně 4,2 % sušiny z rajčat), jako „rajčatové pyré“ (nejméně 8 % sušiny z rajčat) nebo jako „rajčatový protlak zahuštěný“ (nejméně 24 % sušiny z rajčat). (sk)