Označování mléka

Mléko musí být vždy označeno obsahem tuku, způsobem tepelného ošetření a datem použitelnosti (spotřebujte do…). Pouze v případě trvanlivého mléka se místo data použitelnosti udává datum minimální trvanlivosti.
Podle obsahu tuku se konzumní mléko uvádí na trh jako:
– plnotučné mléko (standardizované) – musí mít obsah tuku nejméně 3,5 %,
– plnotučné selské nestandardizované mléko – obsah tuku stejný jako byl v mléce po nadojení, ale nejméně 3,5 %,
– polotučné – obsah tuku mezi 1,5 % a 1,8 %.,
– nízkotučné (odstředěné) nejvýše 0,5 % tuku.
"Konzumní mléko" musí být vždy tepelně ošetřené, aby byla zaručena zdravotní nezávadnost. Podle metody tepelného ošetření (pasterace, vysoká pasterace, UHT či sterilace, které se liší výší dosažené teploty, teplotní výdrží a postupem provedení, se dosahuje různá míra trvanlivosti, ale i určité rozdíly v chemických a senzorických vlastnostech mléka.
Syrové (mlékárensky neošetřené) mléko se smí prodávat přímo spotřebiteli jen v místě produkce a jen od zdravých zvířat z chovu prostého nebezpečných nákaz. V tom případě je nutné schválení veterinární správou a soustavné provádění kontroly.
Jako „čerstvé“ se označuje tekuté mléko, které bylo tepelně ošetřeno pasterací.
Jako „trvanlivé“ se označuje mléko, u kterého byla trvanlivost prodloužena intenzivním tepelným ošetřením (UHT nebo sterilací v obalu).
Druh hospodářského zvířete, od kterého mléko pochází, se uvádí, pokud se nejedná o mléko kravské.
Název mléko se nesmí při označování používat pro nápoje, které nejsou produktem mléčné žlázy savců, ale jsou vyrobeny např. ze sóji, ovsa apod.
Kvůli ochraně spotřebitele před falšováním (např. ředění vodou) jsou ještě stanoveny a kontrolovány požadavky na určité chemické a fyzikální vlastnosti (bod mrznutí, specifická hmotnost, obsah bílkovin a tukuprosté sušiny v závislosti na obsahu tuku).
Mléko se uvádí na trh neochucené nebo ochucené. Povoluje se obohacení přídavkem mléčných bílkovin, minerálních solí nebo vitamínů nebo naopak snížení obsahu laktózy přeměnou na glukózu a galaktózu.
Název „mléčný nápoj“ lze použít u tekutých mléčných výrobků obsahujících více než 50 % hmotnostních mléka nebo syrovátky. Obdobně to platí v případě výrobků, kdy název „mléčný“ lze použít, pokud mléko nebo mléčné výrobky tvoří nejméně 50 % hmotnostních tohoto výrobku.
Výrobek označený jako smetana (i kysaná) musí obsahovat více než 10 % tuku, zahuštěná smetana více než 15 %, smetana ke šlehání (tj. šlehačka) více než 30 % a vysokotučná více než 35 %. (sk)